- René van Maarsseveen - https://renevanmaarsseveen.nl -

Tijd ruilhandel

Voer een systeem in waarbij werknemers meer geld ontvangen en hun vakantietijd en vrije tijd kunnen kopen; tegen een vastgesteld percentage van hun loon en voor een afgesproken minimum en maximum hoeveelheid dagen. Mensen die meer willen werken, meer geld nodig hebben e.d. kunnen dan zelf bepalen hoe ze hun vrije tijd opnemen