Plasdras bij Wilck. Foto: Adri de Groot

Plasdras, een nat weiland

‘Wat is plasdras ?’, vraag ik me af als ik mijn mails afhandel. Het leuke vogeldagboek van Adri de Groot komt binnen. Het mailbericht heeft als titel “zonnepomp en plasdras”. Plasdras. Nog nooit van gehoord. Zou hij het woord zelf hebben bedacht, dacht ik even. Adri was immers jarenlang voorlichter en communicatieman in Den Haag.

Plasdras

De vraag ‘wat is plasdras?’ is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Natuurlijk, het bestaat uit plas en dras. Drassig kennen we van de kruiswoordpuzzels als: doorweekt, moerassig … en nattig. Nattig, dus niet helemaal nat. Dat is een plas wel. Dus zal plasdras, volgens velen geschreven als twee losse woorden (plas dras), wel zoiets zijn: een nat gebied met ook delen waar het minder nat is.

Wat is plasdras?

Plasdras is de situatie waarbij in een landelijk gebied water blijft staan op lager gelegen delen. Dit wordt door vogels gebruikt om te eten of zich te bevoorraden (tezamen foerageren genoemd) en om te rusten.

Vroeger ontstond een plasdras meestal door slechte afwatering. Tegenwoordig worden ze kunstmatig aangelegd. Boeren krijgen subsidie als ze zo’n bijzonder gebied aanleggen. In de subsidiewereld leg je zo’n gebied overigens niet aan, maar heet het ‘een plasdras zetten’.

Greppel plasdras

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen het geschikt maken van een groot gebied of alleen de rand van een gebied (of perceel). Bij die laatste vorm wordt gesproken van greppel-plasdras. Vogels vinden zo’n greppel echter minder prettig.

Dat is onderzocht. Het hangt een beetje van de greppel af. Maar sommmige greppels, bijvoorbeeld die met een kleibodem, zijn vaak te steil. De grond is dan vaak te droog of weinig drassig. Vogels klaagden ook dat greppels vaker droog staan of niet goed nat worden gehouden. Steeds meer vogels mijden daardoor de greppel plasdras.

Regenwormen

De verhouding droog, nattig en nat is wel belangrijk. Want vogels gebruiken een plasdras, zoals gezegd om te rusten. Maar ook voor hun eten. Voedsel voor zichzelf en hun nageslacht.

Ze eten het liefst regenwormen en die zijn er veel in zo’n vochtige omgeving. En dan met name in het vochtige en droge deel, dus voorbij nattig en nat. Daar bevinden zich dan ook de meeste vogels.

Vogels

Volgens het ministerie en de vogelbescherming zijn het vooral steltlopers die gebruik maken van een plasdras. Ze noemen met name de grutto, tureluur, kievit en scholekster.Weidevogels zou als omschrijving wellicht beter passen in de agrarische omgeving waarin het drassige gebied zich bevindt.

Maar de indeling weidevogels is te onnauwkeurig. Enkele eendensoorten, met name de slobeenden, maken er namelijk ook gebruik van. En die horen tot de watervogels en niet bij de stelt- of weidevogels. Andere vogels die er zijn te vinden zijn de kemphanen, meerkoeten en zomertalingen.

Onderzoek

Het onderzoek gaat verder en constateert dat de vogels vooral voor en na het broedseizoen in het drassige gebied te vinden zijn. In het broedseizoen zijn het vaak andere vogels dan later in het seizoen.

Vanaf juni is immers de plasdras alweer een stuk droger en het zijn andere vogels die daar een voorkeur voor hebben.

Drasplas

Zoals gezegd wordt dras plas door de meeste organisaties als twee losse woorden geschreven. Enkele schrijven er een streepje tussen, plas-dras. En weinigen waaronder Adri en ik schrijven plasdras.

Maar eigenlijk zou je, op basis van de definities, dan ook kunnen spreken van drasplas. Want je creëert een plas water op een weiland-omgeving. De definitie van een plas is, denkend aan de tijdelijkheid, ‘een hoeveelheid vloeistof die is achtergebleveen op een ondiep oppervlak.

Zo’n plas is in dat weidegebied als snel modderig oftewel, het is een drassige plas. Een drasplas.

Meer informatie:

  • Een onderzoek (PDF) naar plas dras, de vogels en de gevolgen voor het boerenbedrijf
  • Artikel over plas dras op de website van de vogelbescherming. Daarin staan ook de gewenste grootte en dergelijke voor zo’n vogelgebied beschreven
  • De website van Adri de Groot. Vogeldagboek toont bijna elke dag prachtige vogelfoto’s. De meeste daarvan maakt hij in de omgeving van zijn woning. Ze tonen dat Nederland een prachtige omgeving is, met gelukkig nog een grote verscheidenheid aan vogels
  • Zie ook het bericht ‘het is een kraai, ik weeet het zeker’

De foto in de header is gemaakt door Adri de Groot en verscheen bij zijn artikel ‘zonnepomp en plasdras

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 26 mei 2018 door in de categorie 2018, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *