Wet van de derde persoon

United Kingdom flag - Britse vlagGisteren ben ik weer eens met de ‘wet van de derde persoon’ geconfronteerd. Ruim twintig jaar geleden formuleerde ik het voor het eerst, de wet van de derde persoon. Een toenmalige vriendin had een conflict met een studiegenoot en ze had er een slecht gevoel bij. Het fenomeen van wat er was gebeurd kende ik al en de remedie ook. Ik zei haar ‘da’s de wet van de derde persoon’. Natuurlijk moest ik het haar uitleggen.

Wet van de derde persoon

Wat is de wet van de derde persoon? Ik zal het uitleggen aan de hand van Kees, Jan en Piet. Stel je hebt een afspraak gehad met Kees. Van hem nam je op een prettige, vriendschappelijke manier afscheid. Bij de volgende ontmoeting reageert Kees echter anders op je, vijandig of afstandelijker. Dan is er vrijwel altijd in de tussentijd een derde persoon geweest. Geen dier. Geen object. Maar een derde persoon, die ik hier Jan noem. Jan heeft tegen Kees opmerkingen gemaakt over jou. Opmerkingen waardoor Kees jou anders is gaan zien, anders over je denkt.

Conflict

Zo eenvoudig is het. Zo eenvoudig ontstaat een heus conflict. Het kan er zelfs toe leiden dat mensen jarenlang geen contact meer hebben. Terwijl de enige oorzaak is, een derde persoon die tussen twee hoofdrolspelers is gaan staan.

De remedie is direct wanneer je merkt dat de wet speelt, achterhalen wat er aan de hand is. Het kan immers ook een andere oorzaak hebben (ongeluk gehad, ouder overleden etc). Wanneer de ontmoeting anders aanvoelt, dan breng je dat ter sprake.

Wanneer er geen nieuwe ontmoeting volgt, maar je toch weet (of intuïtief aanvoelt) dat er iets speelt, neem je zelf contact op met Kees.

Andersom

Andersom werkt het identiek. Als je zelf Kees bent. Ook dan kun je direct het initiatief nemen om het conflict uit de wereld te helpen voor het ontstaat. Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand, Jan bijvoorbeeld, tegen je zegt ‘Piet zei dat hij jou een … vindt, dat je … doet en …’.

Ook al weet je dat Jan een roddelaar is, een hoogst onbetrouwbare leugenaar, dan nog zal zijn uitspraak bewust of onbewust aan je vreten. In jouw ogen zal Piet, die zich wellicht van geen kwaad bewust is, veranderen. Dus ga je het best snel naar Piet en haalt de angel eruit.

De angel

Wat gebeurt er als je de angel er niet direct uithaalt. Dan gaat de vaak kleine aanleiding een eigen leven leiden en wordt het steeds groter. De afstand tot de andere persoon wordt groter, en de afstand naar de mogelijke oplossing en de kern van het probleem ook.

Confronteren

Het is natuurlijk niet nodig om in elke soortgelijke situatie als bovenstaand direct naar Piet of Kees te stappen. Heel vaak zijn het onnodige, maar ook onschuldige opmerkingen van Jan. Wellicht kun je het verklaren vanuit de verlegenheid, onzekerheid of jaloezie van Jan. Je moet dan inschatten of je gesprekspartner dat ook inziet. Het gaat er bij de wet van de derde persoon om geleidelijk aan te voelen wanneer je actie moet ondernemen.

Begrip van het fenomeen en het te benoemen als ‘de wet van de derde persoon’ heeft mij geholpen. Als ik in zo’n situatie zit, zoals gisteren, dan voel ik het direct en hoor ik het stemmetje zuchten ‘wet van …’. Gisteren heb ik er voor gekozen een afspraak met zijn drieën te maken om de lucht te klaren.

 

 


Law of the third person

Yesterday I was once again confronted with the ‘law of the third person’. Twenty years ago, I formulated ‘the law of the third person’ for the first time. A former girlfriend had a dispute with a fellow student and she had a bad feeling about it. I understood the phenomenon of what had happened and I already knew the remedy to it. I told her ”that’s the law of the third person.” Of course I had to explain it to her.

A law

What is the law of the third person? I’ll explain it with John Peter and George. Imagine you leave someone in a pleasant, friendly manner, John for example. John reacts differently during a subsequent encounter with you, hostile or distant. Than there has almost always been an act of a third person in the meantime. Not an animal. Not an object. But a person. That person, Peter for example, has made comments about you to John. Truthfully or not, Peter has told John what you told him about John or something concerning John.

Conflict

That’s how simple it is. It’s how simple a real conflict can be created. It can even lead to people having no contact for years. My remedy is to find out what’s going on directly, if I find the John in this example important enough. Depending on the situation, I approach John or Peter. In most cases it clears the air, takes the sting out of the miscommunication. It can be confrontational, but that hasn’t to be wrong. By the way, it can also be that you didn’t meet John yet, but sense there is something going on.

The sting

What happens if the sting is not directly part. Then the result is that the little thing that started the miscommunication will grow. The distance to the other person becomes larger. But also the distance to the solution and the core of the problem.

It works the otherway as well. If you are John. Than also you can take the initiative immediately to have the conflict out of the world before it develops. How often does it happen that someone, Peter for example, tells you, “George said that he thinks you …, and that you … and do …’. Even though you know that Peter is a gossip, a highly unreliable liar, then his statement will consciously or unconsciously eat you. And in your eyes, George, who perhaps knows of no harm, changes. So you go to George pretty fast and take the sting out.

Confront

Obviously it is not necessary in any similar situation as above, to go directly to George. Very often the remarks of someone like Peter are harmless. And if not, you can understand them by knowing of his shyness, insecurity or jealousy. It is by understanding the phenomenon behind ‘the law of the third person’ to gradually feel when you have to take action or not.

Understanding the phenomenon and shorten it all to ‘the law of the third person’ has helped me. If I am in a situation, like yesterday, I feel immediately as I hear the sighing voice ‘Law …’, if I have to take action. This time I chose to have a meeting with the three of us to clear the air.

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 4 oktober 2011 door in de categorie 2011, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Comments are closed.