Klik hier om af te drukken.


Betrek bewoners bij hun omgeving

Stel in een plantsoenbelasting is voor het onderhoud van openbaar plantsoen voor de mensen in de omgeving. Maar geef als alternatief het gezamenlijk buurtonderhoud door de bewoners zelf te organiseren. Zij komen dan bijv. tot twee groepen die om de andere zaterdagochtend het plantsoen onderhouden.  Het gaat uiteraard niet alleen om het onderhoud, maar ook om de bewoners gezamelijk iets te laten doen en zo de sociale functie van de buurt te verbeteren. Mensen die hieraan meewerken krijgen ontheffing van de plantsoenbelasting. De door anderen opgebrachte belasting kan worden gebruikt voor een gezellige buurtactiviteit (een buurtfeest bijv.)

16 juni 1993