Mauro moet blijven

Vroeger had je notabelen. De burgemeester, de dokter en de dominee waren mensen waar je respect voor had. Ze hielden een zekere fysieke afstand, en anders dwongen ze een afstand af door hun persoonlijk gezag (niet machtsmisbruik). Tegenwoordig zitten de burgemeester, de dokter en dominee naast je in het voetbalstadion. Niets mis mee. Je kent hun positie, maar de afstand is er niet meer. Het enige dat alleen de burgemeester nog kan doen is lullige regeltjes maken zoals wellicht het groene verkeerslicht sneller op rood laten gaan. Pesterij. Meer om voor zichzelf zijn positie te bevestigen en zijn ego te strelen dan voor het nut van de maatschappij en mensheid.

Op alle fronten is de Nederlandse maatschappij vlakker geworden. Dat is niet goed of slecht. Het betekent wel dat, ‘noblesse oblige’, iedereen zijn plaats beter moet (onder)kennen. Op zijn minst de intellectuele intelligentia.

Bij onze Tweede Kamerleden, ooit hoger dan bovengenoemde stads- en dorpsnotabelen, heeft helaas de intelligente beslissing plaatsgemaakt voor de eigen loonslaaf agenda. Het blijkt zo makkelijk te beslissen als je eigen hachie niet in het geding is. In de Tweede Kamer is de intelligentie, zo die er al was, ingewisseld voor achterbaks populisme. Denk bij het woord populisme in het algemeen niet aan Wilders, maar aan een Pechtold die van een authentiek politicus is verworden tot stuurloze klager op anderen. Populisme is iets anders dan zeggen waar je voor staat, het is zeggen waarvan je denkt dat anderen het willen horen. Wie de weg kwijt is in zijn partij of in zichzelf kiest voor populisme. Hoe jammer ook, dat geldt momenteel meer voor andere politici dan voor Wilders.

Bovenstaand ter inleiding.

Mauro moet blijven.

Die jongen is Limburgser dan minister Leers, praat Limburgser dan minister Leers etc. Wat beweegt een minister Leers, die zich ooit zo sterk toonde in Maastricht bij problemen waar veel gemeenten mee tobden, om zich nu als een bange wezel achter flauwekul te verschuilen (lees partijprogramma’s, wetsregeltjes en politiek gekonkel). Welke burger snapt dit. Volksvertegenwoordiging… uw volk wil dit niet.

U bent gekozen om ons te vertegenwoordigen en omdat we dachten dat u dat beter kon dan ons gemiddelde. Wees eens een beetje creatief en intelligent meneer Leers, CDA en gehele politiek. Vind dat regeltje waardoor je 100 criminele, steuntrekkenden uit ons land kunt zetten tegen één Mauro. Laat die jongen een vergoeding betalen van 100.000 euro over tien jaar om nu te mogen blijven (tegen die tijd zullen we het vergeten, zoals we dat bij jullie politieke vriendjes doen) of laat hem blijven zolang er bij overheidsinstanties zonder eigen risico functionerende, zichzelf verrijkende directie zit die meer verdient dan de Balkenendenorm. Bedenk iets, ben eens zo slim voor Mauro als wanneer het jullie zelf betreft met jullie flauwekul gezins-excuses voor regentenpolitieke baantjes bij KLM, KPMG en van aftredende burgemeester naar minister.

En, CDA-congres wees eens één keer zo heldhaftig, bij de laatste stuiptrekkingen van jullie bestaan, om tijdens jullie congres samen tot echte saamhorigheid, christelijkheid (kan het in dit kader bijna niet zonder fouten typen) en medemenselijkheid te komen. Verschuil je eens niet achter je dogma’s, maar durf eens echt op te staan voor een ander. Kruisig Mauro niet en was jullie handen niet in onschuld. Laat hem het symbool zijn van een nieuw Nederland, een nieuw elan binnen de politiek. Maak hem de Messias van een multicultureel Nederland, waardoor we als burger niet meer denken aan de vele mazen die er waren om criminelen toe te laten in Nederland en die er zijn om ze hier te houden. Laat Mauro een wijze zijn uit het Zuiden. En dat zuiden? Het maakt ons boven de rivieren echt niet uit of dat Limburg is of een land in het zuidwesten van Afrika.

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 28 oktober 2011 door in de categorie 2011, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Comments are closed.