Een goed idee

Een goed idee is het begin

Succesvol zijn bestaat uit drie dingen: een goed idee, een goede uitwerking en een slimme realisatie. Een goed idee is het begin. Er zijn tegenwoordig steeds meer mensen die zeggen dat je die stap kunt overslaan. Dat is dom. Niet het overslaan, maar de opmerking. Het is hetzelfde als zeggen vergeet opstaan en ga direct ontbijten.

Slimmeriken zullen een uitweg vinden in de opmerking, ‘bij ontbijt op bed kun je blijven liggen’. Maar mijn voorbeeld is duidelijk. Afgezien van bij een ontbijtje op bed moet je eerst opstaan voor je kunt ontbijten.

Een goed idee is het begin

Alles begint met een idee, hoe klein ook. Een goede vriend zei ooit, ‘met ideeën kun je een kamer vullen’. Dat is ook zo. En omdat ik zeg ‘een goed idee is het begin’, begin je met in die vele ideeën het beste idee te zoeken.

Daar zijn allerlei methoden voor. Die zijn hier niet belangrijk. Het gaat me vooral om de mensen die denken dat het alleen om realisatie gaat. Of anders gezegd, die vergeten dat er een drie-eenheid is. Overigens heb je niets aan alleen een idee, maar je kunt niet ontkennen dat het daarmee begint.

Een goede uitwerking

Wanneer je het beste idee hebt gevonden moet het worden uitgewerkt. Daar stokt het al bij veel mensen, getuige de vele voorbeelden die ik daarvan zag in de afgelopen vijfentwintig jaar. Een idee kan één zin zijn. Maar de strekking daarvan kun je niet realiseren zonder het uit te werken.

De fout, vind ik, die veel creatieve mensen maken is uitwerken en realiseren samenvoegen. Voor mij zijn dat twee aparte activiteiten. Ik zal dat met een eenvoudig voorbeeld uitleggen: een audioset kopen.

Een audioset kopen

Stel je hebt het idee ‘ik ga een nieuwe audioset kopen’.

De uitwerking daarvan is nadenken over wat je voor wensen hebt en informatie inwinnen. Dat laatste bestaat bijvoorbeeld uit internet afstruinen, folders downloaden, beoordelingen lezen, lijst van leveranciers maken, prijzen vergelijken etc.

Realisatie is dan naar een leverancier gaan, kijken naar het apparaat, nog wat vragen stellen en tot aanschaf overgaan.

Succesvolle realisatie

Je zou uitwerking in het geval van het kopen van een audioset ook voorbereiding kunnen noemen. Die gaat dan waarschijnlijk nog door bij de realisatie. In de meeste gevallen is uitwerking echter een apart stap.

Stel je hebt een idee voor een nieuwe lamp. Je kunt dan wel naar de eerste de beste fabrikant stappen. Maar is dat de beste fabrikant voor jouw idee van die lamp. Met de uitwerking van je idee zorg je voor iets meer omgeving bij je idee.

Nogmaals, je kunt het voorbereiding noemen. Maar dat neigt al naar realisatie (voor-bereiding). Terwijl het gaat om het uit-werken van je idee. Als je de uitwerking goed doet is het de voorbereiding op een succesvolle realisatie.

Een plan, na uitwerking

Persoonlijk vind ik het prettig enigszins planmatig vanuit een idee naar realisatie te gaan. Het plan ontstaat in de laatste fase van uitwerking. Ik kan me heus voorstellen dat een plan niet altijd nodig is. Wel belangrijk is dat je bij de uitwerking kennis verkrijgt. Je weet waar de beren liggen op de weg, welke vragen er spelen rondom het idee, en wat nodig is bij de realisatie.

Terug naar de mensen die zeggen dat een idee niet nodig is en dat je direct kunt beginnen met realisatie.

Een goed idee en meer ideeën

Er is altijd eerst een idee. Als dat er niet is, wat wil je dan gaan realiseren. Na dit eerste (basis)idee volgen meestal nog enkele ideeën die het idee verbeteren. Omdat die zijn gebaseerd op het basisidee, en denkwerk vereisen, neigt dat een beetje naar uitwerking.

Maar stel we slaan die stap over. We houden het bij het basisidee en de enkele ideeën. Daaruit herformuleren we een nieuw basisidee.

Direct realiseren

We gaan direct over tot realisatie. Voor de nieuwe lamp stappen we direct naar een fabrikant. Dat is meestal die op de hoek, het vriendje van een vriend of de eerste in het telefoonboek. Tijdens het gesprek krijgen we nieuwe inzichten en nieuwe ideeën.

Dat we nieuwe ideeën krijgen, oftewel het basisidee aanpassen gaat ongemerkt. We zijn aan het realiseren. Dat we nog steeds ook ideeën bedenken gaat ongemerkt. Zelfs de gedachte tijdens de realisatie ‘hum, wellicht beter de laatste in het telefoonboek bellen’, is een idee.

Uitwerking is echt nodig

Waarom hamer ik op uitwerking? De afgelopen maanden heb ik weer een aantal voorbeelden gehad van gebrek aan uitwerking. En altijd blijkt dan dat de realisatie veel meer kost in tijd en geld. Waarbij het bovendien de vraag is of je bij de uiteindelijke realisatie kunt spreken van succes. Want succes is het behalen van een vooraf gesteld doel en niet de achteraf geaccepteerde voltooiing.

Voorbeeld

Een klant had een idee en wilde dat uitvoeren met een website. Hij belde de dag erop een bevriende website bouwer. Natuurlijk vond die bouwer het realiseren van de verlangde website geen probleem. De website stond al snel in de steigers, op basis van eerder gemaakte websites. Maar wat wilde de klant er voor specifieke functionaliteiten in.

Oei, dat bleek toch wel een apart verhaal. Na wat pogingen, en tot ergernis van beiden, namen ze afscheid. Hoewel de klant nog steeds niet precies wist wat hij wilde, ging hij naar een andere website bouwer. Deze was hem aangeraden door zijn buurman. Het ging niet veel anders dan de eerste keer.

Meer ideeën en structuur aanbrengen

Met engelen geduld ging deze webbouwer na de eerste poging met de klant zitten. Ze bespraken wat de klant nu eigenlijk wilde. Er kwamen meerdere ideeën ter sprake. Die werden uitgewerkt en door de website bouwer gestructureerd tot een uitvoerbaar geheel.

De klant was inmiddels drie keer meer geld kwijt dan hij had gereserveerd voor de website. En minstens vijf keer meer tijd kwijt dan, vanuit mijn ervaring gemaakte schatting, nodig zou zijn geweest.

En is de uiteindelijke realisatie succesvol? Nee, natuurlijk niet. Er is een website. Maar die is gevormd naar wat mogelijk is met de bestaande webbouwer. Het heeft een backside waarmee de klant niet kan werken (wat een extra leercurve betekent) en dat niet aansluit op zijn bestaande boekhoud- en overig systemen. Maar dat zijn de minst belangrijke tekortkomingen.

Een minder goed idee

Volgens mij kan een goed idee zonder goede uitwerking slechts tot een matige realisatie leiden. Dat je het achteraf niet succesvol kunt noemen hangt zoals gezegd af van het doel.

Maar een minder goed idee kan wel tot een goede realisatie leiden. Bijvoorbeeld doordat er bij een goede uitwerking aan werd geschaafd. Of doordat bij de realisatie nog allerlei aanpassingen werden gedaan.

Goed, beter, best

De tekst hierboven is vanzelfsprekend veel te algemeen. Elk praktijkvoorbeeld heeft zijn eigen factoren die een rol spelen. Maar ik blijf erbij dat een goed idee het begin is. Dat de uitwerking daarna goed moet zijn, gevolgd door een goede realisatie.

Alle drie spelen ze hun rol. Ok, wellicht is die van het idee klein. Denk nog even aan het voorbeeld van opstaan en ontbijten. Opstaan is een kleine handeling. Het ontbijt is een procedure van thee zetten, broodjes smeren, beleggen en meer.

In sommige gevallen kan echter opstaan ook een tijdrovende activiteit zijn. Bedenk zelf maar waarom.

Aanvullende informatie

Ik kan hier natuurlijk, zoals gewoonlijk bij mijn berichten op deze site, een aantal onderzoeken en andere aanvulling plaatsen. Maar ik kreeg een voorbeeld tijdens het schrijven.

Loopschoen met drie zolen

Er kwam iemand langs en het gesprek ging over hardlopen. De vriendin vertelde dat ze het niet prettig vond op asfalt te lopen. Hardlopen doet ze het liefst in het bos. Maar je hebt tegenwoordig toch schoenen met vering, luchtkussens en dergelijke, waardoor je prima op asfalt kan lopen alsof je in een bos loopt.
Ze reageerde met ‘Ja dat kan, maar bij mij verschilt de ondergrond steeds. Ik loop vanaf asfalt het bos in, dan over een andere ondergrond en dan weer over asfalt.
Daarop zei ik, ‘dan neem je toch drie paar schoenen mee’.

In drie paar schoenen zit een probleemstelling. Het idee dat ik daar later, de vriendin was alweer weg, bij kreeg is: een schoen met verwisselbare of toegevoegde zolen. Een beeld daarbij was een basisschoen, bijvoorbeeld voor asfalt, waarbij een zool kan worden aangeklikt als je het bos inloopt. En eventueel een andere voor een andere ondergrond.

Je kunt met zo’n idee wel direct gaan realiseren. Maar het is denk ik verstandiger te kijken of het een realistisch probleem of idee is. Bestaat zo’n schoen al, of iets dat erop lijkt. Zijn er al kliksystemen die te gebruiken zijn. Hoe groot is de markt van mensen die hardlopen en het probleem ondervinden. En zijn die bereid ervoor te betalen.

Je ziet dat de grens tussen uitwerking en realisatie moeilijk is te trekken. Waar houdt het ene op en begint het andere. Het maakt niet zoveel uit. Maar het begint met een idee, hoe gek ook.

Zie ook het bericht ‘emotioneel marketingplan‘ of ‘jij bent creatief

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 25 april 2023 door in de categorie 2023, Persoonlijk

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *