- René van Maarsseveen - https://renevanmaarsseveen.nl -

Internationale afbeeldingen

Het archief van Polyvisie bevat veel materiaal van Nederland. Maar er zijn ook internationale afbeeldingen. Opnamen gemaakt in talrijke andere landen in de wereld. Soms ging een fotograaf van Polyvisie daarvoor mee met een opdracht van Polygoon, soms was er een uitnodiging (bijv. bij staatsbezoek van het Koninklijk Huis) of fotografen gingen zelfstandig op pad. Altijd werd er, zowel door Polygoon als Polyvisie, ook buiten het hoofdonderwerp gefilmd en gefotografeerd door het land in te trekken.

Onderstaand ter illustratie een willekeurig ontsloten blik uit het enorme archief dat wacht op uitgebreidere ontsluiting. Het zijn enkele foto’s uit een reportage in 1964 door Noord-Marokko en Zuid-Spanje. Het is een zo maar een keuze van foto’s; rondom elke getoonde foto zijn meerdere foto’s gemaakt, daarnaast bevat de reportage veel meer gebouwen, landschappen en tafereeltjes (zoals flamingo dansende vrouwen, boerinnen op het veld en spelende kinderen).