E-reading en tablet

Inhoudsopgave

Gisteren werd voor de derde keer het congres ‘e-reading & tablet event’ gehouden. Volgens mij een initiatief van Ruud Hendriks. De titel van het congres is wat aangepast, eerder heette het ‘ereader & tablet’, maar de ontwikkelingen gaan snel. Deze keer was er de ondertitel ‘trends in de uitgeefbranche’. Zestig (inter)nationale sprekers gaven hun visie, ervaring of mening over de stand van de uitgeefbranche. Daarbij werd vooral gesproken over hoe uitgevers en boekhandels moeten of kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de markt.

Ik heb het niet zo op congressen, seminars en soortgelijk. Meestel komt de waardevolle informatie neer op een herhaling van wat al eerder is gelezen of gehoord. Als je immers een goed netwerk van deskundigen om je heen hebt, ben je op de van ontwikkelingen. Ze worden je ook nog eens verteld op jouw begripsniveau, bijvoorbeeld bij een één-op-één contact.

Een goed algemeen verhaal op een congres kan interessant en welkom zijn, maar meestal zijn het verkapte reclames, te toegespitste inzichten in een specifieke organisatie of voorspellingen over een, vooral door de spreker zelf, gehoopte toekomst.

Maar dit was een strak georganiseerd, afwisselend congres. Met een beurs ter verstrooiing, één goed omlijnd onderwerp en een aantal bekende sprekers uit de specifieke markt. En terugkomend op ‘gehoord’. Als je een goed netwerk van deskundigen hebt, ben je op de van ontwikkelingen en worden ze je ook nog eens verteld op jouw begripsniveau verteld, bijvoorbeeld bij een één-op-één contact. In plaats van in een algemeen verhaal.

Talpa

Pim Schmitz - CEO TalpaDe aftrap werd gegeven door Pim Schmitz, de jeugdige CEO van Talpa. Hij toonde wat er allemaal rondom ‘The voice of …’ is georganiseerd, met name in Amerika. Het enorme succes daar illustreert, was zijn boodschap, dat het niet meer alleen gaat om het product. Mensen willen beleving rond een product. Het verbaast hem iedere keer weer hoe graag de kijker mee wil doen. ‘Connect, interact and redirect’, zijn de sleutelwoorden daarbij.

In het filmpje over de ‘Amerikaanse voice’, dat hij toonde, was te zien hoe allerlei media, personen en activiteiten waren ingezet om een synergetisch geheel te verkrijgen. De televisie speelde daarbij natuurlijk een rol, maar sociale media, de website met achtergrondverhalen en – filmpjes en andere zaken waren even belangrijk. Alles was gericht op het bereiken van interactie met de ‘kijker’ op verschillende momenten en daarmee overal de ‘the voice of …’-boodschap versterkend.

Tijdens zijn afronding vertelde Schmitz dat Talpa daarin nog veel verder wil gaan. Zo wil ze ook games betrekken in de mix van gereedschappen om ‘kijkers’ aan zich te binden. En ook de interactie met de ‘belevingsconsument’ zou nog veel verder gaan. Daarbij zou ook de tablet een belangrijke rol gaan spelen.

Tenslotte verteld hij wat over de organisatie van het inmiddels aan vele landen verkochte format. Uitgangspunt daarbij en boodschap voor de congresgangers, was en is het zo te organiseren dat je de exploitatie van alle rechten behoudt. Want alleen dan kun je de mix maken waarbij je optimaal profiteert van de merkbeleving door en de interactie met je klant.

Google

Alexander Bregman - GoogleDagvoorzitter Ruud Hendriks stelde zelf interessantere vragen dan de lekenvragen uit de zaal. Daarna kon hij de tweede spreker aankondigen. Alexander Bregman is bij Google verantwoordelijk voor de invoering van twee nieuwe diensten, te weten Google Play en Google Currents. Hij toonde op heldere wijze, met veel beelden, hoe Google boeken gaat verkopen in de ‘Cloud’. En hoe je op al je apparaten verder kunt lezen, omdat je bladwijzers, aantekeningen e.d. altijd online bereikbaar zijn. Je kunt het boek bijvoorbeeld kopen met je iPad en beginnen te lezen. Daarna verder lezen op je laptop en de draad later oppakken met je smartphone. Ben je langere tijd offline, dan kun je ook als extra service een pdf van het boek downloaden. Het was al met al een bekend verhaal, maar een goede inleiding op de later op de dag te volgen parralle sessies.

IAB

Joris van Heukelom was de laatste plenaire spreker. Joris is voorzitter van de IAB in Nederland en partner in MakerStreet. Maar hij hield een levendig, algemeen verhaal over de ontwikkelingen in markt en de invloed daarvan op de advertentiemarkt en de uitgeef- en boekenbranche.

De komst van de iPad, nauwelijk twee jaar geleden, bracht een rigoureuse verandering van het spel teweeg. Hij noemde de iPad daarom een ‘game changers’. De iPad is volgens hem de veroorzaker van de verschuiving in de markt van gedrukte advertenties. Hij toonde de bekende grafiek van de in één gestorte advertentiemarkt van kranten. En liet deze volgen door talrijke andere spraakmakende, grappige dan wel tot ongerust stemmende feiten, grafieken en cijfers. Daarbij was de boodschap aan de aanwezige uitgevers en adverteerders, in mijn interpretatie, leer van de onderzoeken en zie dat het roer volledig om moet naar integreren van alle beschikbare media in plaats van vasthouden de oude benadering.

Na bovengenoemde sprekers en een korte pauze, begonnen de parallelle sessies. Daarbij moest een keuze worden gemaakt uit telkens zeven ruimtes waar door twee of drie inleiders één onderwerp werd besproken. In de loop van de gehele dag waren er vier van dit soort sessies.
Sommige sprekers vertelden vanuit hun ervaring de feiten rondom een productintroductie, anderen gaven inzicht in het beleid en de bijbehorende argumenten waarmee ze de toekomst van hun organisatie zeker wilden stellen, weer anderen maakte van hun inleiding een workshopje. Zo was er voor een ieder wat wils, maar niet altijd wat nieuws.

Het werd me vooral duidelijk dat er nog al wat verschil is in kennis en visie binnen één branche (de ene uitgever is beslist de ander niet), dat branches enorm verschillen (uitgevers zijn – nog – geen gamemakers) en dat boekenhandelaren de grootste omslag moeten maken.
Boekenwinkeliers kunnen volgens mij alleen overleven door één onderwerp te pakken en daar net als Talpa een belevingswereld omheen te bouwen. Het verdienmodel moet daarbij in de mix gevonden worden. Boekenverkoop is daarbij slechts een onderdeel.

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 21 maart 2012 door in de categorie 2012, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Comments are closed.