De communicatielijn, een gegeven bij conflicten

Rond mijn 23ste schreef ik een aantal non-fictie boekjes. Ik schreef ze vanuit ervaringen die ik had opgedaan en inzichten die ik daaruit had gekregen. Vaak werden mijn eigen ideeën en gedachten aangevuld met kennis die ik bij het onderwerp verzamelde. Dat gaf dan de onderbouwing.

Zo schreef ik boekjes over Time-management, Geluk en Conditiestaten van een bedrijf. Voor de eerste bedacht ik jaren later een concept dat ik nog eens wil uitwerken. Dan is het beslist uitgeefwaardig. Het laatste onderwerp ben ik nog nooit tegengekomen, zoals ik vanuit mijn ideeën beschrijf in het boekje. Wellicht is daar ook nog wel eens wat mee te doen.

Basisidee

Vaak beginnen de verhalen of boekjes vanuit een simpel basisidee. Doorgaans hangen daar wel al aanvullende ideeën en invalshoeken omheen. Evenals bij de berichtjes op dit blog. Soms zijn de ideeën teruggebracht tot een basisidee (een uitgangspunt of concept), soms is het een momentopname (een dag later zou de invalshoek anders zijn) etc.

Communicatielijn

Ik kwam een aantekening tegen uit die periode rond mijn 23ste over communicatielijnen.

CommunicatielijnTussen twee personen bestaat altijd een communicatielijn. Deze lijnen zijn al dan niet geladen met energie. Kennis van communicatielijnen helpt snel inzicht te krijgen in een situatie, wanneer een contact verstoort lijkt. De communicatielijn is dan slechts één onderdeel, maar wel een belangrijke. Naast de communicatielijn kunnen andere dingen spelen.

Wanneer je met iemand (een persoon die je al jaren kent of een nieuwe ontmoeting) contact hebt gehad en op een gewone manier afscheid neemt is de energie op de communicatielijn neutraal. Je kunt ook zeggen ‘de communicatielijn is gesloten tot het moment dat je de persoon weer ontmoet, belt of iets over hem/haar hoort’. Je kunt na het contact aan de persoon denken, maar er zit geen lading op de relatie met die persoon.

Open communicatielijn

Nam je echter afscheid met een belofte, van één van beiden, dan blijft de communicatielijn open. Door een opmerking als ‘ik bel je nog’, ‘ik zal dat boek voor je opzoeken’ etc komt er een beetje energie op de communicatielijn te liggen. Hoe klein ook, er wordt een stukje energie vrijgemaakt voor de belofte. En jullie nemen dat beiden mee tot de belofte is ingelost of wordt gedoofd. Dit kan bij een volgende ontmoeting.

Dan hoeft de persoon immers niet meer te bellen want er is fysiek contact of het opgezochte boek wordt overhandigd. De persoon kan ook een briefje sturen dat hij/zij niet in de gelegenheid is te bellen. Of de persoon belt dat hij/zij het boek niet kan vinden enzovoort. In het algemeen gaat het er om de oorspronkelijke belofte (of afspraak) na te komen of te wijzigen tot neutraal (“ik bel je toch niet”).

Conflict

Ging je met een conflict uit elkaar na een ontmoeting, dan blijft er veel meer energie op de communicatielijn liggen. Hoeveel hangt af van de aard van het conflict en de relatie. Een conflict met iemand die dicht bij je staat (ouder, kind, collega) gaat dieper dan met een oppervlakkige ontmoeting (kelner, kassajuffrouw). Je kunt de situatie bagataliseren, rationaliseren of verklaren/duiden. Toch blijft de ontstane energie op de communicatielijn liggen.

Bij een belofte is het onderwerp duidelijk (eigenlijk een ‘afspraak’, want de één belooft iets en de ander aanvaart dat. Anders zou de ander zeggen ‘nee, je hoeft me niet te bellen’). Beiden kunnen het op een andere wijze hebben opgevat, maar dat blijkt pas als dat wordt uitgesproken of getoond. Als vlak voor de belofte is gesproken over drie boeken en de één zegt ‘ik zal het boek opzoeken’, kan de één het eerst genoemde boek bedoelen en de ander het laatste verwachten. Er zit wel energie op de belofte, maar niet op het misverstand.

Bij een conflict is sprake van emotie, miscommunicatie en onbereidheid tot een oplossing te komen. Er komt dan veel, negatieve energie op de communicatielijn tussen de beide personen te liggen. Door het bijleggen van het conflict kan de energie op de communicatielijn worden geneutraliseerd. In de tussentijd is het mogelijk dat de negatieve energie er schijnbaar niet is, bijvoorbeeld bij een samen aanwezig zijn op een verjaardag. Maar het blijft bestaan tot het conflict is opgelost.

Geen invloed

Het opbouwen van energie volgens bovenstaande gebeurt zonder dat je daar invloed op hebt. Je kunt over een situatie nadenken. Je kunt het verklaren en dergelijke, maar dat verandert nauwelijks iets. Het enige dat je daarmee kan veranderen is je gedrag en houding, de  wijze waarop je met de situatie omgaat. Maar de energie blijft op de lijn.

Om een conflict op te lossen moet je naar de situatie kijken en de essentie van het conflict herkennen. Dat is een rationeel proces. Je kunt bijvoorbeeld zien dat het conflict ontstond door een opmerking die werd gemaakt. Je kunt teruggaan of bellen en je verontschuldigen voor de gemaakte opmerking of zeggen dat je de opmerking van de ander als onaangenaam hebt ervaren. Dat klaart de lucht.

Lichamelijke gevolgen

Als je veel verstoorde communicatielijnen hebt kan dat zijn uitwerking hebben op je lichamelijk functioneren (vermoeidheid, concentratieproblemen) en je psychische welgesteldheid (neerslachtigheid, ombestemdheid).

Natuurlijk is een combinatie van bovenstaande mogelijk. Twee personen kunnen een aantal afspraken hebben en meerdere conflicten. Bij de afspraken levert dat in beginsel geen problemen op. Bij de conflicten bestaat het risico dat ze gaan samenvallen, waarbij de totale hoeveelheid negatieve energie zich vergroot. Groter gevaar dan de vermeerdering van energie is daarbij dat er een schaduw kan komen te liggen over de oorsprong van de conflicten. Je weet dan nauwelijks meer wat de essentie was van een conflict. Het oplossen gebeurt dan vaak halfslachtig, zoals bij de twee scholieren die elkaar van de meester een hand moeten geven. Soms worden dan ook bij het oplossen van het conflict zo veel nieuwe dingen gezegd, dat het probleem eerder vergroot dan verkleind, of wordt weggenomen. Dan ontstaat Soap-communicatie, zoals ik dat noem. Maar dat staat buiten het onderwerp van dit stukje.

Lees ook bericht ‘De Obelix-methode en het Zoetemelk-syndroom

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 21 april 2012 door in de categorie 2012, Persoonlijk, Psychologie

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Comments are closed.