Hamsterwet

Op zoek naar een bepaalde wetgeving stuitte ik op het bestaan van de Hamsterwet. Ik legde niet direct de associatie met de Hamsterweken van Albert Heijn. Maar daar had het wel mee te maken. Want de wet bepaalt dat er in tijden van schaarste een maximum gesteld kan worden aan de inkoop van bepaalde producten. Zo is het dan bijvoorbeeld niet toegestaan om heel veel eten te ‘hamsteren’. In de Hamsterwet staan de beperkingen genoemd die er voor moeten zorgen dat er voor iedereen nog iets te koop is.

Mensen die de oorlog hebben meegemaakt zullen ongetwijfeld denken aan de voedselbonnen en ander distributiebonnen die toen werden verspreid om voor een eerlijke verdeling van beschikbare goederen te zorgen. In ontwikkelingslanden zie je het soms nog. De Hamsterwet is een wet die voornamelijk actueel wordt als de overheid de noodtoestand bekendmaakt. Andere wetten die dan actueel kunnen worden zijn bijvoorbeeld wetten waarin het woord Nood al voorkomt, zoals Noodwet voedselvoorzieningen, Noodwet arbeidsvoorziening en de Vervoersnoodwet. Maar ook de distributiewet, de inkwartieringswet en de Vaarplichtwet zijn wetten die tijdens een noodtoestand actief kunnen worden.

Officieel luidt de Hamsterwet van 29 november 1962

… houdende een regeling tot het tegengaan van het hamsteren van goederen in buitengewone  omstandigheden

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, de mogelijkheid te openen regelen te stellen teneinde het hamsteren van goederen in geval van buitengewone omstandigheden tegen te gaan;

Op 1 januari 1994 vervielen de artikelen 7, 8 en 9. En op 1 mei 1997 verviel ook het gehele artikel 2. Het zit in mijn aard om te willen weten wat daar dan in stond, maar ik vind het een beetje te ver gaan om dat te gaan onderzoeken. Op 25 juni 2009 is een aanpassing gedaan op de Hamsterwet. Dit gebeurde met een zogenaamde aanpassingswet waarin tegelijkertijd talrijke bijzondere wetten werden aangepast aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht.

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 14 juni 2012 door in de categorie 2012, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Comments are closed.