Foute jongens (2)

Dit is vervolg op ‘Foute jongens (1)

Wat zijn foute jongens? Zoals gezegd is mijn invulling daarvan ruim. Velen zullen direct aan criminelen denken. Maar wanneer je zoals ik, op bovenstaande manier met ontmoetingen omgaat, ontdek je dat DE crimineel niet bestaat.

Het is veel handiger te kijken naar gedrag. Omdat het er uiteindelijk om gaat of jij je prettig voelt in de ontmoeting, het contact. Het voorbeeld dat ik gaf van de gepassioneerde postzegelverzamelaar is echt gebeurd. Ik ontmoette de man bij een vriend. De vriend moest even weg en ik kon niet anders dan een gesprek beginnen.

Ik begon rustig, verkennend, met een onschuldige vraag. Maar het was duidelijk dat hij niet over zijn werk wilde praten. Want op mijn vraag ‘wat voor werk doe jij?’ ging hij niet in. Hij staarde even afwezig naar het plafond alsof iets hem zwaar bezighield en zei toen ‘ik heb gisteren een prachtige postzegel gekocht. etc.’. Daarna hebben we tot de vriend terugkwam over postzegels, de passie van een hobby en dergelijke gesproken. De vriend vertelde me een paar dagen later dat de man de dag voor ons gesprek zijn schoonzoon en diens vader het ziekenhuis had ingeslagen met zware verwondingen en voor een deel blijvend letsel.

Ter illustratie: Ik heb er geen problemen mee als iemand een enorme farter (winden laten) is. Als hij winden laat tijdens onze ontmoeting bepaal ik hoe ik daar mee om wil gaan. Maar als hij tijdens de ontmoetingen met mij geen winden laat, moet ik me dan druk maken over de winden die hij buiten die ontmoeting maakt? Natuurlijk ligt het ingewikkelder en is het een combinatie van factoren. Daarbij spelen ook dingen die buiten de ontmoeting liggen. Extreem gezegd: ik heb geen reden om bijvoorbeeld de postzegelverzamelaar anders te bejegenen dan de eerste keer. Ik had een leuk contact met hem; ook al verafschuw ik mensen die geweldadig zijn. Maar wie ben ik om te oordelen. Wellicht had hij een hele goede reden om geweld te gebruiken.

Foute jongens? Het kan iemand zijn met leugenachtig gedrag, manipulatief gedrag en dergelijke. Het kunnen opportunisten zijn die alleen in hun eigen gewin geïnteresseerd zijn. Het kan emotioneel gestoord gedrag zijn waarbij je steeds moet opletten dat je niet iets zegt dat ze als persoonlijke aanval kunnen opvatten.

Maar de meest erge foute jongens zijn degenen die alles wat je kunt bedenken in zich hebben. Ik kan vele voorbeelden geven van leugenachtig gedrag, van situaties met emotioneel gestoorden en dergelijke. Hun gedrag is redelijk voorspelbaar en herkenbaar. De jongens die ik als ergste foute jongens beschouw zijn als wolven in schaapskleren. Zoals hierboven gezegd, ik wil het woord psychopaat niet gebruiken, maar daar komen ze het dichtst bij in de buurt.

Intermezzo

Ik wil de psychiatrische termen niet gebruiken omdat ze in de wandelgangen snel leiden tot onbruikbare stereotypen. We denken bij psychopaten aan de films met extreem geweld, massamoordenaars en dergelijke. Maar dat is slechts een topje van de ijsberg. En dan, DE psychopaat bestaat niet. Ik wil een persoon zelf bekijken zoals hij zich toont in het contact met mij en mezelf niet klem zetten door een gestandaardiseerd etiket dat in een laboratorium is bedacht.

Een psycholoog waarmee ik ooit samenwerkte aan een boek vroeg mij ‘wat voor beeld heb je bij een hysterische vrouw’.  Ik beschreef een driftig met haar armen zwaaiende vrouw die onlogische onzin uitkraamt. Hij vertelde me dat de meeste hysterica juist heel rustig zijn. Dat zette voor mij de uitdrukking ‘doe niet zo hysterisch’ in een heel ander perspectief. Het bevestigde ook, dat het goed is dat ik niet op basis van etiketten naar mensen kijk. In DNA zijn we wellicht voor 99,9% gelijk, maar door allerlei andere factoren verschillen we faculteit twintig (20! = 2.432.902.008.176.640.000 varianten).

Het heeft in het dagelijks leven geen zin, vind ik, over iemand te oordelen of een etiket op te plakken. Waar het om gaat is steeds open in een contact te staan en signalen op te pakken die een prettig contact versterken of verstoren of die, als je wat verder bent in een contact, je behoeden van verkeerde keuzen.

(word vervolgd)

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 2 maart 2013 door in de categorie 2013, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *