Wanhopige burger

De afgelopen weken zat ‘het systeem en de wanhopige burger’ in mijn onderbewustzijn. Het begon met existentiële vragen met betrekking tot mijn eigen leven en werken. Vanuit deze micro-beschouwing kwam ik vanzelf bij vragen over mijn persoonlijke en zakelijke omgeving en Nederland als geheel. En van daaruit is het in deze tijd nauwelijks vreemd dat het van macro naar mega, meta of zoiets ging. In ieder geval groter dan macro.

Er zijn veranderingen gaande. Overal is het voelbaar. En waar het niet voelbaar is kan het worden beredeneerd. Er zijn honderden, zo niet duizenden, voorbeelden te geven. Maar deze zijn ook terug te brengen naar de uitspraak ‘het systeem is aan het veranderen’. Eén grote verandering  waarin alles een nieuwe plek vindt of krijgt.

Zo’n verandering gebeurt natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Dat is een geleidelijk proces waarbij bepaalde onderdelen al in een ver verleden zijn begonnen, sommigen al zijn afgerond en ander nog moeten beginnen. Pas over een aantal jaren is dan zichtbaar dat de rigoreuze verandering verder ging dan we nu kunnen overzien. Dat het een verandering was die slechts eens in de tientallen of wellicht zelf eens in de paar honderd jaar voorkomt.

Het is een verandering die niet wordt gestuurd door nationale politici en zelfs niet door internationale politici. De veranderingen die ontegenzeggelijk plaatsvinden worden veroorzaakt door een mix van technologische ontwikkeling, politieke besluiten, ideeën in de maatschappij en vooral ook door factoren buiten onszelf. Dat zijn factoren waar we niets mee (kunnen), waar we geen invloed op hebben, die groter zijn dan de maat van mensendingen. Ook al denken we dat wij als mens op sommige van die factoren wel invloed hebben.

Terwijl ik vanmorgen mijmerde over bovenstaande kreeg ik onderstaande mail. Grappig, leuk, goed bedacht of wrang?

Op bovenstaande over ‘het systeem’ kom ik terug, hoewel onderdelen al eerder zijn besproken. Bijvoorbeeld in ‘Tsunami over Europa‘, 1000 vrijwilligers in Utrecht en ‘Europa is dood, lang leve Europa‘.

De mail:

Aan de inspecteur van belastingen, de koningin en de gehele politiek van Europa.

Het spijt mij u te moeten mededelen, dat het voor mij welhaast onmogelijk is in te schatten of ik mijn belasting tot 21-12-2012 nog wel kan en wil betalen.

Mijn financiële positie is zeer onoverzichtelijk geworden dankzij de toepassing van uw Arbeidswet, Auteurswet, Horecawet, Beurswet, Loterijwet, Motorrijtuigenwet, Warenwet, Woningwet, Drankwet, Gezondheidswet, Winkelsluitingswet, Invalidenwet, Vestigingswet, Flexwet, Ziektewet enz. enz. die op een weerloos en verward publiek zijn losgelaten. Door al uw wetten ben ik zo teneergeslagen, aangeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet zijn en of ik hier nog wel wil zijn.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor Milieubelasting, Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Precariobelasting, Loonbelasting, Onroerendgoedbelasting, Overdrachtsbelasting, Staatsbelasting, Straatbelasting, Rioolbelasting, Grondbelasting, Wegenbelasting, Verzekeringsbelasting, Beursbelasting, Weeldebelasting, Gemeentebelasting, Dividendbelasting, Successiebelasting, Hondenbelasting, Vermakelijkheidsbelasting en Waterschapsbelasting. En verder voor tabaksaccijns, benzineaccijns, gedistilleerdaccijns, zegelrecht, registratierecht, invoerrecht, uitvoerrecht, statistiekrecht, reinigingsrecht en wat er nog meer aan rechten zijn.

Voorts krijg ik de plicht om bij te dragen aan WAO, AOW, WW, WWW, UWV, VVV, BTW en tal van andere weeën, als ook aan Zorgverzekering, Autoverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering, Ziektegeldverzekering, Brandverzekering, Kostbaarhedenverzekering en andere zekerheden die inmiddels allang niet meer zo zeker zijn met dit kabinet.

Ik betaal liggeld, stageld, loopgeld, wachtgeld, parkeergeld, tolgeld, sluisgeld, schoolgeld, inschrijfgeld, uitschrijfgeld, lesgeld, kijk- en luistergeld en hoe dan ook heel veel geld.

Ik word aangezocht of verplicht om bij te dragen aan Dierenbescherming, Vrijheidsbond, Kankerbestrijding, Astmafonds, Leprafonds, Nierfonds, Kinderbescherming, Rampenfonds, Begrafenisfonds, Geheelonthoudersfonds, maar ook het Rode Kruis, Gele Kruis, Oranje Kruis, Groene Kruis, het Witgele Kruis en een regenboog aan andere kruizen.

De regering en anderen die in hun naam regeren hebben mij zo geregeerd, dat ik niet meer weet wie ik ben, of ik er ben en of ik er nog wel wil zijn. Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, geevalueerd, gezuiverd, ingesloten, opgesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, gesommeerd, ingeschreven, uitgeschreven, doorgelicht, voorgelicht, opgelicht en uitgelicht.

Ik heb tot nu toe mijn leven doorgebracht met het invullen, inschrijven, opschrijven, overschrijven, halen, betalen, opsturen en bekrachtigen en tekenen van formulieren. Ik heb al honderden keren verklaard dat ik ben geboren, waar en wanneer. Ik vraag me soms zelfs af: waarom?

Ik word achtervolgd door aktiecomites, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen, zowel schriftelijk als telefonisch (liefst onder het eten) en zelfs thuis aan de deur. Mijn enige geluk is dat ik geen geld overheb om te kunnen steken in ING, Abn-Amro en alle andere Rotschild banken, Palm Invest, Easy Life, Dubai Resorts, IceSave, Fortis of andere oplichters.

Ik ben zover dat ik mijn huis wil verkopen en mijn leven wil beëindigen, maar daarvoor moet ik eerst een energiekeurmerk aanvragen en betalen én ook nog voldoen aan de Euthanasiewet, waarvoor ik dan weer formulieren moet gaan aanvragen, invullen en opsturen.

Ik had eigenlijk graag een nieuwe auto willen kopen, maar dan moet ik 42,3 procent belasting betalen over de netto-cataloguswaarde. Waarom is dat? Moet ik straf hebben? Of is dat een boete omdat ik te hard gewerkt heb? Een auto van de zaak wordt ook al bestraft met bijtelling. En binnenkort hebben we ook nog rekening rijden vanwege het milieu. Ik betaal ook al slurptaks en vliegtaks. Nu moet ik naar Düsseldorf of Brussel rijden, is dat wel goed voor het milieu?

We hebben ook nog verpakkingstaks, want ook verpakkingen zijn slecht voor het milieu. Volgens mij blijven producten juist langer vers door de verpakking en gooien we ze niet zo snel weg, want dat is pas slecht voor het milieu. En waarom ook niet, Nederland heeft brave burgers, bijna niemand maakt bezwaar.

We hebben in Nederland voor alles een stichting, praatgroep, actiegroep, commissies van wijze mannen en vrouwen die zich bezighouden met rapporten die uiteindelijk door niemand worden gelezen en dit alles aangevoerd door oppersukkel Rutte en zijn vrienden die al jarenlang bezig zijn met kilometerzones, flitspalen, spitsstroken die dicht blijven, dimlicht overdag, rookverbod in de horeca, praatgroepen voor herintegratieproblemen, tolerantie van minderheidsgroepen, inburgeringscursussen, tekorten in de zorg en het gedaalde libido van de dwergcavia.

Dat we jaren bezig waren met een HSL-lijn dwars door ons landschap waarbij u minstens 20 miljard boven het budget bent gegaan, is wel goed voor het milieu??? Weet u wat slecht is voor het milieu? De toegenomen criminaliteit en de excessen in de samenleving, ontvluchte tbs’ers en hangjongeren die hele wijken en winkelcentra onbegaanbaar maken voor brave Nederlandse burgers die wél om hun leven geven.

Premier Rutte sponsort wel banken en verzekeraars die jarenlang casino speelden met het door ons aan hen toevertrouwde geld en nu na al hun blunders moeten wij er nogmaals voor opdraaien om de boel draaiende te houden en de staatschulden in te lopen. Maar als wij burgers omvallen, dan kunnen we nergens aankloppen.

Nee, ik betaal geen belasting meer! Ik ben gewetensbezwaard geworden en ga niet langer akkoord met uw miljoenennota’s. Hierbij verklaar ik, afwachtende op het nieuwe eerlijke financieel-economische systeem – niets te ondernemen tot de gehele politiek, de monarchie en de duistere aansturing is verwijderd en verdwenen.

Hoogachtend,

Een in gewetensnood verkerende burger

De wanhopige burger

Een mooie opsomming van wat de wanhopige burger bezig houdt. Natuurlijk weet ik van wie ik de mail ontving, maar wie het heeft geschreven?

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 30 maart 2013 door in de categorie 2013, Algemeen, Eten & Drinken

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *