- René van Maarsseveen - https://renevanmaarsseveen.nl -

Land van de 2 procent

Leuk hoor zo’n liedje waarin we als 15 miljoen Nederlanders worden bezongen. Maar hoe lang zijn we al het land van de 2 procent. Het land van de 2% criminelen, vandalen, ontspoorde jongeren, graaiers en anderen. Het land van de  2 procent waarvoor onze overheden vinden dat er maatregelen moeten worden genomen.

En die 98% nette burgers moeten zich dat allemaal laten welgevallen. Anders gezegd, de maatregelen die worden genomen om de 2% in toom te houden zijn vooral lastig of vervelend voor de overige 98% Nederlanders. Ons land wordt met alle genomen aanpassingen steeds minder leuk. Terwijl dat helemaal niet nodig is.

Land van de 2 procent

Laat ik een voorbeeld geven dat al helemaal in de lijn van mijn idee ligt.

Krantenbericht (klik voor vergroting)

Krantenberichten (klik op één van beiden voor vergroting)AD_20130517_debilt(2)

In De Bilt is vorige week een inwoners dood gereden door twee jongens die extreem hard door een winkelstraat reden. Er wordt direct geroepen om snelheidsdempende maatregelen. Verkeersdrempels, verkeerslichten, eenrichtingsverkeer. Alle mogelijkheden passeren weer de revue. Maar gelukkig. De burgemeester wil niet buigen voor een kleine groep, ‘… je hebt je daar gewoon aan de snelheid te houden. het criminele gedrag moet worden aangepakt, niet de weg..’.

Hè eindelijk, eindelijk een lid van de overheid die begrijpt waar de oplossing werkelijk ligt. En die begrijpt dat al die aanpassingen in het land van de 2% ook, of met name, voor de 98% buurtbewoners, straatgebruikers en anderen vervelend zijn. Terwijl zij zich vrijwel altijd gewoon aan de snelheid houden, moeten zij rekening gaan houden met allerlei maatregelen die alleen hen treft. Alleen hen, die 98%. Want de 2% past zich aan en gaat in dit geval naar een andere straat of stad.

Oplossingen waar ze thuis horen

Er moet veel harder worden opgetreden tegen die 2 procent. Met maatregelen die hen treffen en niet de 98% andere burgers. In de meeste gevallen is bekend wie de daders zijn. Kom op, geef hen wat ze toe komt. En als dat niet toereikend is binnen de huidige wetgeving, pas die dan aan. Zet ze in het kamp van Lubbers, zet ze voor lange tijd achter de tralies. Het maakt niet uit. Maar tref hén. Laat ze weten, voelen en beseffen dat het Nederland van 15 miljoen mensen niet langer de dupe van het gedrag van 2%.

Meer informatie: