Uitvinder gedood

Eergisteren schreef ik over de Unicycle. Daarbij ging het over de Segway. Dat deed me denken aan het bericht ‘uitvinder gedood’ dat twee jaar geleden in de krant stond. De uitvinder van de Segway zou zijn overleden, nota bene door met een Segway het ravijn in te rijden. Het leek een broodje aap verhaal. Ik dacht natuurlijk direct aan Dean Kamen, want dat was de uitvinder. Het bleek te gaan om Jimi Heselden, een miljonair die eigenaar was van het Segway-bedrijf. En hij was inderdaad met een Segway het ravijn in gereden. Maar hij was dus niet de uitvinder.

Ik vroeg me terugdenkend aan het krantenbericht af welke uitvinders gedood zijn door hun eigen uitvinding, ontdekking of ontwerp. Want dat aan het uitvinden of aan bepaalde ontdekkingen gevaren verbonden kunnen zijn en dat het soms dodelijke gevolgen heeft, leek me voor de hand liggend.

marie_curie

Madam Curie

De bekendste uitvinder die aan de gevolgen van haar uitvinding overleed is de Pools-Franse natuur- en scheikundige Nobelprijswinnaar Madam Curie. Ze ontdekte de zeer radioactieve elementen Polonium en Radium. Jaren werkte ze met dit materiaal. Hoewel als doodsoorzaak beenmergdepressie werd opgegeven, waarbij het beenmerg één of meer typen bloedcellen niet meer aanmaakt, is dit een gevolg van de jarenlange blootstelling aan radioactieve straling.

Ander uitvinders die overleden aan hun uitvindingen, ontdekkingen of ontwerpen op alfabetische volgorde:

Valerian Abakovsky

Abakovsky staat bekend als de uitvinder van de aerowagen, een treinwagon aangedreven door een vliegtuigmotor. Tijdens een test van Moskou naar Tula ging het goed, maar op de terugweg liep de wagon met hoge snelheid uit de rails. Alle inzittenden, waaronder Abakovsky werden gedood.

Thomas Andrews

De Ierse scheepsbouwer en zakenman Thomas Andrews was de hoofdontwerper van de RMS Titanic. De bouw van het schip was een idee van zijn oom, lord William James Pirrie, die eigenaar was van een scheepswerf.
Vanzelfsprekend voer Andrews mee tijdens de eerste reis van dit beroemde en beruchte schip. Toen de Titanic op 15 april 1912 een ijsrots schampte en zonk, heeft hij geprobeerd passagiers te redden. Maar uiteindelijk hoorde hij zelf ook bij de 1522 opvarenden die om het leven kwamen.

Alexander Bogdanov

Alexander Bogdanov was een arts en science fictionschrijver. Na een politiek leven, hij was onder andere naaste medewerker van Lenin, begon hij in 1824 te experimenteren met bloedtransfusie. In eerste instantie om eeuwige jeugd te vinden. Na zichzelf 11 bloedtransfusies te hebben gegeven merkte hij inderdaad positieve ontwikkelingen, zo verbeterde zijn zicht en werd zijn verliep zijn neiging tot kaalheid trager. Er waren mensen die zeiden dat hij er jaren jonger uitzag.
In 1926 startte Bogdanov het Instituut voor Hemotologie en Bloedtransfusie (tegenwoordig het Alexander Bogdanov Instituut). In 1928 injecteerde hij zichzelf met het bloed van een student en gaf de student bloed van hemzelf. De student bleek malaria en tuberculose te hebben. Bogdanov werd ziek en stierf, maar de student geïnjecteerd met het bloed van Bogdanov werd beter.
Er zijn wetenschappers die denken dat Bogdanov zich express injecteerde met geïnfecteerd bloed omdat hij volgens hen zelfmoord wilde plegen.

William Bullock

William Bullock is een uitvinder die belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de rotatiedrukpers. Dat is een drukpers waarbij het papier over verschillende rollen loopt. Daarbij kan een drukker een rol papier gebruiken in plaats van vellen.
Bullock kwam op één of andere manier met zijn been in de pers terecht. Hierdoor ontstond een grote wond die zodanig geïnfecteerd raakte dat Bullock er aan overleed.

Michael Robert Dacre

Michael Dacre was de initiatiefnemer voor de bouw van de Jetpod, een stil vliegtuig dat kan landen en opstijgen op korte, 125 meter, landingsbanen. Tijdens één van de eerste vluchten met het prototype, op 16 augustus 2009, verongelukte Dacre. Hij had drie keer geprobeerd op te stijgen, bij de vierde lukt het. Maar kort daarna stortte het vliegtuigje neer.

Harry K. Daghlian Jr.

Harry Daghlian, een Amerikaanse scheidkundig, werkte evenals

Louis Slotin

aan het Manhattan Project. Hij deed experimenten met Plutonium om een neutronenreflector te maken. Hij liet per ongeluk een blok Wolfraamcarbide op een plutoniumkern vallen. Daardoor raakte Daghlian radioactief bestraald en overleed 25 dagen later. Zie ook Louis Slotin.

James Douglas

Van James Douglas, de vierde graaf van Morton, wordt gezegd dat hij de uitvinder was van de Schotse Maagd (Scottisch Maiden), een voorloper van de guillotine. Het kan ook zijn dat hij slechts de Maagd introduceerde aan het Schotse hof. Hij werd beschuldigd van de moord op Henry Stuart en ter dood veroordeeld.  Hij werd geëxecuteerd met de Schotse Maagd.

Fred Duesenberg

Moet nog worden ingevuld

Horace Lawson Hunley

Horace Lawson Hunley was een advocaat. Hij financierde en ontwierp de eerste duikboot waarmee in oorlogstijd boten konden worden gebombardeerd. Hij bouwde drie proefmodellen, die Pioneer werd genoemd. De eerste twee zonken. Het laatste model werd door de Geconfedereerde Staten van Amerika in beslag genomen. Ze wilden de boot gebruiken in de Amerikaanse burgeroorlog. Ze veranderde de naam naar CSS Hunley (CSS is Confederate States Schip).
Bij de testduik met dit derde proefmodel ging het op 15 oktober 1863 ging het weer fout. Dit keer was Hunley aan boord en hij verdronk tezamen met de zeven ander bemanningsleden bij Charleston in South Carolina.

George Jackson Churchward

Moet nog worden ingevuld

Otto Lilienthal

Otto Lilienthal was een Duitse uitvinder en ontwerper van zweefvliegtuigen. Hij was een van de eerste mensen die een succesvolle vlucht maakte. Foto’s van Lilienthal stonden overal in de wereld in kranten en tijdschriften. Hij was mateloos populair bij het publiek en stimuleerde wetenschappers anders te denken over de mogelijkheden van vliegen met een machine.
Tijdens een vlucht op 9 augustus 1896 viel Lilienthal 17 meter naar beneden en brak zijn rug. Hij stierf de volgende dag. Zijn laatste woorden waren, ‘voor vooruitgang moeten kleine offers worden gemaakt.’

Thomas Midgley Jr.

Midgley was chemicus en uitvinder. Hij werd bekend van onder andere het broeikasgas Freon. Ook loodhoudende benzine is van zijn hand. Tijdens een persconferentie snoof hij een minuutlang zijn benzine om te bewijzen dat het veilig was. Daarna leed hij aan loodvergiftiging.
Hij was ook de uitvinder van chloorfluorkoolwaterstof, oftewel CFK. Door zijn uitvindingen, waarvan pas ruim na zijn dood bekend werd dat ze zeer schadelijk waren, ging hij de geschiedenis in als de man die met zijn uitvindingen meer doden heeft gemaakt dan wie dan ook in de geschiedenis van de mensheid.
Overleed Midgley aan zijn loodvergiftiging? Het heeft volgens sommigen mogelijk bijgedragen. Maar hij had ook polio. Om met zijn lichamelijke ongemakken uit bed te komen had hij een constructie gemaakt met katrollen. Daarmee tilde hij zichzelf uit bed. Op 2 november 1944 ging het fout. Hij raakte verstrikt in de touwen en stikte.

Willam Nelson

William Nelson had als medewerker van General Electric aanpassingen gemaakt aan een motor die hij zelf had ontwikkeld. Tijdens de proefrit op 3 oktober 1903 ging het fout. Op de heuvel voor het huis van zijn schoonvader, William H. Sterling, viel hij van de  motor en was op slag dood. De 23-jarige uitvinder stond bekend als een groot talent waarvan men hoge verwachtingen had.

John Godfrey Parry-Thomas

Parry-Thomas was een ingenieuw en autocoureur uit Wales. Hij droomde er van het snelheidsrecord over land te verbeteren. Dat record stond op naam van Malcolm Campbell. Hij ontwikkelde een auto, die hij Babs noemde. De wagen had diverse aanpassingen. Op 27 april 1926 brak hij inderdaad het bestaande record. En een dag later bracht hij deze nog verder omhoog naar 273,6 km/uur. Zijn record staan tot 4 februari 1927. Toen brak Malcolm Campbell het met 281.44 km/uur. Bij de poging zijn record terug te winnen brak één van de kettingen van Babs. Parry-Thomas werd gedeeltelijk onthoofd en was op slag dood.

Perillos of Athens

Perillos was een metaalwerker in het oude Griekenland. Hij bedacht de Brazen Bull (letterlijk: de gesoldeerde stier). Nadat hij het had bedacht presenteerde hij zijn uitvinding aan Phalaris, de tirannieke heerser van Acragas op Sicilië. De stier, ook wel de Siciliaanse Stier genoemd, was een martelwerktuig. Het was een holle beeld waarin een gevangene werd opgesloten. Daarna werd er een vuur onder aangestoken die de gevangene roosterde. De schreeuwen en brandlucht van de langzaam stervende gevangene werden gekanaliseerd, doordat ze uit de neus van de stier kwamen.
Na zijn presentatie gaf Phalaris zijn mannen opdracht Perillos in de stier te stoppen en het vuur onder het beeld te ontsteken. Het gevolg is duidelijk. Er zijn echter historici die denken dat Perillos alvorens te sterven uit de stier werd getrokken en over een klif werd gegooid.

Jean-François Pilâtre de Rozier

Pilâtre de Rozier was een Frans natuur- en scheikundeleraar en luchtvaartpionier. Op 19 januari 1784 maakt hij een vlucht rond Lyon met de grootste luchtballon ooit. Een jaar later wilde hij met een ballon het Kanaal over naar Engeland. Na twee pogingen was op 15 juni 1785 de derde poging. De ballon, een combinatie van waterstof en hete lucht, vatte op grote hoogte vlam. De Rozier was op slag dood. Hij wordt beschouwd als het eerste slachtoffer in de geschiedenis van de luchtvaart. Op de plek van zijn ongeluk is een Obelisk geplaatst.

Cowper Phipps Coles

Phipps Coles was een Britse kapitein, Hij bedacht tijdens de Krimoorlog het draaibare kanon voor schepen. Tot die tijd stonden kanonnen op één rij. Op 10 March 1859 schreef hij zijn patent in.
Hij kreeg toestemming om zijn boot te maken. Maar de Koninklijke Marine was steeds minder enthousiast over de ontwerpen.
Uiteindelijk bouwde hij zijn boot. Maar die vereiste nogal al wat ongebruikelijke en gevaarlijke aanpassingen, waaronder een zogenaamd ‘hurricane deck’ warbij het zwaartepunt van het schip hoger kwam te liggen. Op 6 september 1870 kapseisde de boot tijdens een proefvaart. Coles en de meeste van de 500 bemanningsleden verdronken.

Franz Reichelt

Franz Reichelt was een kleermaker en een pionier op het gebied van parachutespringen. Hij had een jas gemaakt dat werkte als parachute. Na een aantal succesvolle sprongen kondigde hij groots aan dat hij op 4 februari 1912 een sprong van de Eifeltoren ging maken. Hij sprong van het eerste dek op 60 meter hoog. Het toegestroomde was getuige van zijn val toen zin parachutejas niet bleek te werken. Zijn noodlottige val werd vastgelegd met meerdere camera’s.

Li Si

Li Si was minister-president onder de eerste keizer van China. Hij schreef het beleid van de nieuwe staat. Maar hij was ook de uitvinder van één van de meest wrede executiemethoden, de Vijf Pijnen. Bij deze martelmethode werd eerst de neus van het slachtoffer afgesneden, daarna één van zijn handen, dan één van zijn voeten, gevolgd door zijn penis. Tenslotte werd het slachtoffer doormidden gesneden in de taille. Een genadesteek was er niet bij, het slachtoffer bloedde geleidelijk dood.
Na de dood van de keizer diende Li Si onder diens zoon. Toen deze stierf vermoedde Li Si dat hij niet langer minister zou zijn onder de aangewezen opvolger van de keizer. Hij manipuleerde deze opvolger zichzelf te doden, maar een medeplichtige van Li Si keerde zich tegen hem en Li Si werd veroordeeld voor hoogverraad. De straf werd uitgevoerd met de Vijf Pijnen.

Louis Slotin

Louis Slotin werkte evenals  

Harry K. Daghlian Jr.

aan het Manhattan Project. Op 21 mei 1946 begon per ongeluk een kernsplijting waarbij bijzonder veel straling vrijkwam. Slotin kreeg een dodelijke dosis straling en stierf negen dagen later aan stralingsziekte. Greenpeace schreef een boek over de ‘nuclear age’, waarin ook uitgebreid aandacht wordt gegeven aan de experimenten en dood van Louis Slotin. Ook is er een uitgebreid artikel over Slotin op de website van de Manhattan Project Heritage Preservation Association.

Henry Smolinski

Henry Smolinski was vliegtuig ingenieur bij Northrop. Hij stopte om zijn eigen bedrijf te beginnen AVE (Advanced Vehicle Engineers). Het was een bedrijf waarmee hij een vliegende auto op de markt wilde brengen. In 1973 bouwde hij twee prototypes die bestonden uit de assemblage van een Cessna Skymaster en een Ford Pinto. De staart was zo ontworpen dat de staart kon worden losgemaakt van de auto. Tijdens een testvlucht op 11 september 1973 raakte een vleugelbevestiging los van de auto, waarschijnlijk door een slechte lasnaad. De vliegende auto crashte en de beide inzittenden Henry Smolinski en Harold Blake vonden de dood.

Sabin Arnold von Sochocky

Karel Soucek

Max Valier

Valier was raketwetenschapper. Hij was uitvinder van raketmotoren met vloeibare brandstof. Hij deed zijn uitvinding bij de Duitse raket ontwikkelingsvereniging Verein für Raumschiffahrt. Hij werd gedood in 1930 toen een motor op alcohol-brandstof ontplofte op zijn testbank

Aurel Vlaicu

Aurel Vlaicu begon zijn carrière in een Roemeense autofabriek. Maar de ware passie van de ingenieur was luchtvaart. In 1909 bouwde hij zijn eerste zweefvliegtuig en een jaar later vloog hij zijn eerste uitvinding, de Vlaicu I. De aanpassingen en verbetering leverde bracht de Vlaicu II, een vliegtuigje waarmee hij veel prijzen won tijdens de Aspern Air Show in Wenen. De nauwkeurige landing, het zuiver kunnen gooien van projectielen en de strakke lijn in de vlucht werden geroemd.
Vlaicu werkte verder aan een Vlaicu III. In die periode begon hij een reis naar Transsylvanië in zijn verouderde Vlaicu II. Boven de Karpaten verloor het vliegtuigje een vleugel en Vlaicu stierf bij de crash.
Na zijn dood probeerden vrienden van Vlaicu de derde versie te voltooien, maar het controlesysteem was te vreemd. Uiteindelijk namen de Nazi’s het vliegtuig in beslag. Roemenië bleef trots op hun opmerkelijke luchtvaart ingenieur en noemde de tweede luchthaven van Boekarest naar hem.

Henry Winstanley

Henry Winstanley was een Engels ingenieur die bekend werd als architect van vuurtorens. Hij was de eerste ontwerpter van de vuurtoren op Eddystone Rock. Hij wilde de sterkte van de vuurtoren testen. Daartoe ging hij de vuurtoren in tijdens een storm. De vuurtoren stortte in. Winstanley en vijf andere mensen overleden.

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 23 mei 2013 door in de categorie 2013, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *