- René van Maarsseveen - https://renevanmaarsseveen.nl -

De economie bestaat niet

Wanneer ik bij het journaal hoor ‘de economie groeit’, dan denk ik ‘ja hoor, welke economie? Die van CPB, met zijn modellen. Die academici die met abstracties werken en niet weten wat het is om bijvoorbeeld ondernemer te zijn’.

bad_economicsEconomie is de wetenschap die zich bezighoudt met de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten. De term economie wordt ook gebruikt om de tevredenheid over de behoeftebevrediging van een land uit te drukken. ‘Het gaat goed met de economie van Nederland’, betekent dan bijvoorbeeld dat Nederlanders tevreden zijn, de welvaart wellicht stijgt en bedrijven winst maken.

Zwart geld

Vroeger hoorde je nog wel eens van de zwart geld economie. Onder die noemer werd de circulatie van de aan de gewone economie onttrokken middelen apart bekeken. Professor Arnold Heertje schreef er zelfs een boek over ‘Het officieuze circuit, een witboek over zwart geld’. Een economie gezien als een op zichzelf staand wereldje. De omschrijving van het door Heertje bedoelde circuit ging overigens verder dan geld.

Tweedeling in de maatschappij

Een populaire term binnen de economie is ook ‘tweedeling’. De tweedeling tussen rijk en arm, (academisch) geschoold of niet, autochtone en allochtone Nederlanders en dergelijke. Degenen die de term gebruiken zijn meestel voorstander van het opheffen van de bedoelde tweedeling. Veel gemeenten streven bijvoorbeeld naar buurten met een mix van bewoners.

Drie economieën

Een paar weken terug was op het NOS-journaal een item over burgerinitiatief. Het ging er om dat aan de ene kant dit initiatief wordt gestimuleerd, ook als onderdeel van de participatiesamenleving, maar dat het aan de andere kant wordt tegengewerkt door regels en een star reagerende overheid. Er kwam een initiatiefnemer aan het woord die zei, ‘de overheid heeft het contact met de samenleving verloren’.

Het lijkt er vaak op dat de man gelijk heeft. Aan de andere kant zijn mogelijk hervormingen ingezet waarvan we nu de resultaten nog niet kunnen zien en waarvan later blijkt dat er een visie achter zat (rotwoord ‘visie’, wordt tegenwoordig te makkelijk gebruikt).

Econimie? Het is maar hoe je het bekijkt!

Econimie? Het is maar hoe je het bekijkt!

Als ik nu naar de samenleving kijk is het net of er meerdere economieën zijn ontstaan, zoals:

Vanuit dezelfde gedachte zou ik nog de economie van de banken kunnen noemen. Ze bevinden zich op een eiland. Hun gangbare taken worden steeds verder uitgehold. Door de opgelegde regels moeten ze oppotten, reserves opbouwen en overleven (zoals de Rabobank, die informeel failliet is).

Het gaat te ver om hier al mijn gedachte te schrijven. Er is natuurlijk maar één economie en alles grijpt in elkaar. Op onderdelen heb ik er al eerder over geschreven. Zoals over de overheid, die blijft praten over werkgelegenheid (maar er zijn steeds minder mensen nodig voor hetzelfde werk, terwijl de bevolking groeit; het is tijd voor herformulering) of over het MKB, dat meer mensen kan gebruiken, maar de steeds rigider regels weerhoudt hen ervan mensen in dienst te nemen.