Hybride auto’s en de belastingdienst

Peter en Paul, twee zakenrelaties, zitten afgelopen vrijdag bij mij op kantoor. Ze zijn respectievelijk fiscalist en accountant. We praten over van alles buiten onze vakgebieden. Alleen als het over hun vakgebied gaat, valt me op, dan praat Paul wat zachter. Terwijl ik daar over nadenk begint Peter over hybride auto’s en de belastingdienst.

Volvo V60 hybrid

Volvo V60 hybrid

‘Er zijn vorig jaar 6000 Volvo’s V60 gemaakt’, zegt Peter, ‘hybride diesels, waarvan er 5500 in Nederland zijn verkocht. Vrijwel zeker heeft de fiscaal gunstige regeling daarbij een rol gespeeld’.

‘En wat dacht je van Mitsubishi’, vult  Paul aan, ‘de eerste exemplaren kwamen in oktober het land binnen. In minder dan drie maanden zijn er 8.000 verkocht, waarvan bijna 5.000 in december. Er waren genoeg mensen die nog even van het bijtellingsvoordeel wilden genieten’.

‘Ik ken nogal wat mensen die zo’n wagen willen, terwijl ze nauwelijks genoeg inkomen hebben om van het voordeel te genieten’.

‘Ja, en dan de mensen die wel het voordeel willen maar hun hybride niet opladen, maar gewoon op diesel of benzine rijden’.

‘Dat zou verboden moeten worden’, roep ik met een glimlach.

‘Nou, dat zou best kunnen’, zegt Paul terwijl hij zich naar Jan buigt, ‘Kees vertelde me dat de belastingdienst er mogelijk naar gaat kijken. Aan de hand van bonnetjes en kilometers kunnen ze natuurlijk heel goed zien wie werkelijk zuinig heeft gereden en wie niet. En het is onzin het voordeel te laten gelden, volgens Kees, voor autobezitters die nauwelijks echt gebruik maken van de hybride-eigenschappen’.

‘Kees?’, vraag ik aan geen van beiden in het bijzonder.

‘Kees is een oud-collega van ons, ook een accountant’, antwoordt Paul.

‘Ik denk dat Kees doelt op fraus legis, dat bij het niet opladen van de auto niet in de geest van de regeling wordt gehandeld’, zegt Peter. ‘Maar ik denk niet dat de belastingdienst zich er over gaat buigen. Ik denk dat het meer iets is voor werkgevers. De medewerker rijdt een relatief duurdere auto en behaalt alleen voordeel als hij zijn accu oplaadt. Het is de werkgever die financieel wordt benadeeld’.

Er wordt op de deur geklopt. Als de deur kort daarna opengaat, staat Piet in de deuropening.

‘Toeval bestaat niet’, is mijn eerste reactie. Ik stel Peter, Paul en Piet aan elkaar voor. Piet heeft een hoge positie bij de belastingdienst, dus ik herhaal ‘Piet, toeval bestaat niet. We hadden het juist over een belastingonderwerp’.

Kort leg ik hem uit waar het over ging. ‘We hadden het erover dat veel mensen een hybride auto hebben gekocht vanwege de bijtelling. Ze hebben genoeg inkomen om ook daadwerkelijk te profiteren. Maar een groot deel van die hybride autobezitters laadt de auto nauwelijks op en rijdt dus vrijwel altijd op brandstof. Volgens Paul zal de belastingdienst dat zien aan verbruik e.d. en dan mogelijk niet akkoord gaan met door de belastingplichtige gehanteerde lage bijtelling. Peter is het daar niet mee eens. Peter erkent de mogelijkheid fraus legis, maar hij verwacht dat de belastingdienst er geen punt van maakt’.

‘Tja’, begint Piet, terwijl hij peinzend zijn vingers langs zijn mondhoeken en kin schuift. ‘Tja’, zegt hij nogmaals zoekend naar een antwoord. Piet is jurist, met als ik het goed heb een economische en fiscale specialisatie. Peter, Paul en ik wachten rustig af.

‘Voor de CO2-uitstoot wordt uitgegaan van bijlage twaalf van Verordening 692 uit 2008. Die verordening refereert aan Verordening 715 van het Europees Parlement waarin onder andere de emissies van personenvoertuigen staan beschreven. De CO2-uitstoot bepaalt de verschillende percentage van bijtelling voor bijvoorbeeld BPM en MRB. Wat daarin over hybride auto’s wordt gezegd heb ik niet paraat. Maar het zou kunnen dat daarbij wordt uitgegaan van een aanname of aannames over het aantal kilometers dan elektrisch wordt gereden en hoeveel op vloeibare brandstof. Als dat zo is, dan is het mogelijk dat een hybride autobezitter daar in zeer grote mate van afwijkt. Dan kan de stelling worden gehanteerd dat hij misbruikt maakt van de regeling en dat de meting voor hem dus niet van toepassing is. De fraus legis waar Peter op doelt’.

Ik kijk naar Peter en Paul en zie dat ze aandachtig naar het antwoord van Piet luisteren.

‘Of sprake is van fraus legis hangt in de eerste plaats af van de wijze waarop de keuring, volgens de genoemde Verordening, is vormgegeven. Ik verwacht dat in de Verordening voorschriften zijn opgenomen omtrent de meting en dat de daaruit volgende indeling bepalend en bindend is. Ongeacht het werkelijk gebruik en ook ongeacht of de werkelijke uitstoot overeenkomt met wat op basis van de meting mag worden verwacht’.

‘Wil je wat drinken?’, vraag ik Piet die inmiddels is gaan staan.

‘Heb je koffie?’, antwoord Piet, ‘als de theorie en de praktijk uiteenlopen kan het zijn dat de voorwaarden van de meting worden aangepast. In dat geval heeft de belastingdienst geen enkele kans. Ik denk, gelet op de werkwijze van Europa, dat in het geschetste geval de voorwaarden worden aangepast. Wanneer er in theorie ruimte is voor de belastingdienst om te beoordelen of er vrijwel uitsluitend op vloeibare brandstof is gereden, dan nog acht ik de kans klein dat zij aan deze materie rondom het hybride gebruik en de bijtelling aandacht zal geven’.

Piet gaat zitten en neemt een slok van de koffie die ik voor hem heb neergezet. Peter lacht en zegt, ‘dat is een mooi antwoord’ en kijkend naar Paul ‘daar heb je wat aan’.

Ik staar wat voor me uit en zeg dan hardop, ‘Jullie zijn een mooi hybride trio. De 3 P’s. Peter, Paul en Piet.’

Meer informatie:

  • Zaterdagochtend krijg ik een mailtje van Piet over de Verordeningen. Het betreft bijlage XII bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de type goedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEU 2008; I, 199).
  • Informatie over vrijstellingen op de website ‘hybride auto’: over BPM, over MRB (motorrijtuigenbelasting) en de bijtelling leaseauto’s
  • Website van Volvo over hun hybride V60
  • Artikel over de verkoop van hybride auto’s in 2013
Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 27 januari 2014 door in de categorie 2014, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *