Bloemen voor oma

Deutsch flag - Duitse vlag

Er waren maar weinig dingen die mijn oma enthousiast maakten. Haar leven stond al vroeg in het teken van werken. Kinderarbeid, zoals dat begin vorige eeuw nog gebruikelijk was. Echt ontspannen leek ze nooit. Ze was al begin zeventig in de tijd dat mijn ouders haar af en toe op zondag meenamen naar een attractie. De molens op de Zaanse Schans vond ze mooi, ze was dankbaar voor het uitje, maar verder deed het haar ogenschijnlijk niet veel. Ook het dagje Blijdorp of de wandeling door Marken was niet meer dan een prettige invulling van een zondag. Ze was helder van geest en goed ter been, zoals dat heet, ze werkte nog steeds en eigenlijk zat ze op haar tegenwoordig vrije zondag het liefst thuis.

Tot de dag dat we naar de Keukenhof gingen. We waren net in het park. Oma was stiller dan gewoonlijk. Ik was een jaar of acht en keek naar mijn zusje die iets ouder was. Zij had het verschil ook al gemerkt. Oma was stiller, maar in haar motoriek zag je een vreemd ongeduld. Als van een kind dat niet kan wachten om zijn cadeautjes open te maken. Levendiger dan we van haar gewend waren liep ze door het park. Ze genoot van de kleuren, de geuren, het was alsof ze openging als een bloem. Ik was te jong, kende haar achtergrond niet, had ook weinig echt contact met haar en kon me later de details van die dag niet meer herinneren.

Maar die veranderde houding in oma heb ik gevoeld. Een paar jaar daarna, na eigenlijk nooit iets te hebben gemankeerd, was ze ineens ziek. Het was niets bijzonders, zeiden mijn ouders, een vrouw op leeftijd met wat minder weerstand. De dag erop ging ik na school bij haar langs. “Weet je nog die dag in de Keukenhof”, zei ze,“altijd als ik mijn ogen dichtdoe dan zie ik het voor me. Ik ruik weer de geuren in dat prachtige park. Ik word weer overweldigd door die enorme hoeveelheid bloemen, de prachtige kleuren, de variatie, de schakering”. Ze sloot haar ogen en het was net of haar huid een glans kreeg en zachter werd. Een week later hield haar hart er mee op.

Sinds ik zelf kinderen heb ga ik elk jaar met mijn ouders en kinderen naar de Keukenhof. Ik geniet van de bloemenpracht, van mijn ouders en mijn kinderen. Maar als ik mijn ogen sluit zijn alle Japanners, Duitsers, Amerikanen en alle andere nationaliteiten die het park bezoeken even weg. Dan ben ik alleen met mijn oma in die geurige bloemenzee. Zij leerde me tijdens onze enige echte ontmoeting dat herinneringen een leven op zichzelf kunnen zijn. Dat wie niet enthousiast lijkt naar de buitenwereld, wellicht een bijzonder en kleurrijk leven heeft voor zichzelf.

verschenen in het tijdschrift OOK! – foto uit archief Deuxième/Polyvisie – het verhaal berust op fantasie.

 

 


Blumen für Oma

Es gab nur wenige Dinge, für die meine Grossmutter sich begeistern konnte. Ihr Leben war schon früh von Arbeit geprägt. Kinderarbeit, so wie das am Anfang des letzten Jahrhunderts noch üblich war. Sie wirkte nie richtig entspannt.

Sie war zu der Zeit bereits Anfang Siebzig, als meine Eltern sie gelegentlich am Sonntag zu Attraktionen mit nahmen. Die Windmühlen auf der Zaanse Schans fand sie schön, sie war dankbaar für den Ausflug, aber sonst bedeutete es ihr offensichtlich niet viel.

Auch der Tag im Zoo oder der Spaziergang in Marken war nicht mehr als ein angenehmer Zeitvertreib an einem Sonntag. Sie war geistig klar im Kopf und gut zu Fuss, so wie man das nennt, sie arbeitete immer noch und eigentlich sass sie heutzutage an ihrem freien Sonntag am liebsten zu Hause.

Bis zu dem Tag, an dem wir zum Keukenhof gingen. Wir waren gerade im Park. Oma war stiller wie üblich. Ich war acht Jahre alt und sah zu meiner Schwester, die etwas älter war. Sie hatte auch den Unterschied bemerkt. Oma war stiller, aber in ihrer Bewegung sah man eine seltsame Ungeduld. So wie bei einem Kind, das nicht auf das Öffnen seiner Geschenke warten kann. Lebendiger, als wir von ihr gewöhnt waren, lief sie durch den Park. Sie genoss von den Farben, den Gerüchen, es war als würde sie sich wie eine Blume öffnen. Ich war zu jung, kannte ihren Hintergrund nicht, hatte zu wenig wirklichen Kontakt mit ihr und konnte mir später die Einzelheiten von diesem Tag nicht mehr erinnern.

Aber ihre veränderte Haltung habe ich gefühlt. Ein paar Jahre später, nachdem ihr gesundheitlich nie etwas gefehlt hat, war sie plötzlich krank. Es war nichts Besonderes, sagten meine Eltern, eine Frau im hohen Alter, mit etwas weniger Widerstand.
Am nächsten Tag ging ich nach der Schule zu ihr. “Erinnerst Du Dich noch an den Tag bei der herrlichen Bundergartenschau (Keukenhof)”, sagte sie, “immer, wenn ich meine Augen schliesse, dann sehe ich es vor mir. Ich rieche wieder die Gerüche in dem herrlichen Park. Ich werde wieder von der enormen Blumenmenge überwältigt, die schönen Farben, die Vielfalt, die Schatten”.

Sie schloss ihre Augen und es war, als ob ihre Haut einen Schimmer bekam und weicher wurde. Eine Woche später stoppte ihr Herz zu Schlagen.

Seitdem ich selbst Kinder habe, gehe ich jedes Jahr mit meinen Eltern und Kindern zum Keukenhof. Ich geniesse von der Blumenweide, von meinen Eltern und meinen Kindern. Aber wenn ich meine Augen schliesse, sind alle Japaner, Deutsche, Amerikaner und alle andere Nationalitäten, die den Park besuchen kurz weg. Dann bin ich allein mit meiner Grossmutter in dem duftenden Blumenmeer. Sie lehrte mir bei unserem einzigen wirklichen Treffen, das Erinnerungen ein Leben für sich sein können. Das Jemand, der nicht begeistert nach der Aussenwelt erscheint, vielleicht für sich selbst ein besonders farbenfrohes Leben hat.

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 29 augustus 2011 door in de categorie 2011, Fotocolumn

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Comments are closed.