Een lastige man voor de politie

‘Vorige week kreeg ik een bekeuring in mijn brievenbus voor te hard rijden’, begint Hans, een goede vriend. ‘Ik was het er niet mee eens. Omdat het in een plaats was gebeurd waar ik iemand ken die bij de politie werkt, belde ik hem. Eigenlijk wist ik iet wat ik ermee dacht te bereiken’.

‘Het was waarschijnlijk een gevoel van onmacht dat je kwijt wilde’, zeg ik, ‘even je hart luchten’.

‘Ja ik denk dat het zoiets was. Enfin, ik krijg die Robbert, de relatie, aan de lijn. We wisselen wat algemeenheden uit en praten kort bij .Voor ik iets kan uitleggen over de bekeuring zegt hij, “zo, Hans, ik zie dat jij een lastige man voor de politie bent’.

‘Het is maar dat je het weet’.

‘Je kunt er een grapje van maken, maar ik merkte direct dat het niet goed was. Ik, een lastige man voor de politie. Ik sprak nog even door met Robbert. Hij had mijn dossier erbij gepakt, die is schijnbaar landelijk. Daar stond in dat ik een lastige man ben. Het verwees naar een incident twintig jaar geleden. Ik had bij een politiecontrole naar het ijkformulier van de lasergun gevraagd toen ik was aangehouden bij een snelheidscontrole. Uiteindelijk mocht ik zonder boete doorrijden, maar ze hebben er dus wel een aantekening van gemaakt’.

‘Ah joh, dat kan toch niet. Zoiets onbenulligs leggen ze toch niet vast. En bovendien, na een bepaalde periode moeten die gegevens worden verwijderd’.

‘Ik lieg niet en Robbert evenmin. René er wordt van alles vastgelegd. En als het vastligt wordt het niet verwijderd. Je moet er niet aan denken dat die belachelijke gegevens worden gekoppeld met de gegevens van andere instanties. Wie neemt nog de moeite om dan te kijken waarom ik als een lastige man te boek sta. Ik ben dan gewoon een lastige man’.

Wetten en regels

De wijze van vastleggen, het aantal jaren dat gegevens worden bewaard, wie gegevens mag inzien en dergelijke is vastgelegd in de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens. Over de bewaartijd en dergelijke staat informatie in artikel 5 (inmiddels vervallen), 6 en 7 van deze wet.

Strafblad

Een strafblad krijg je na een veroordeling door een rechter. Een strafblad blijft vijf jaar bestaan voor overtredingen, een relatief licht strafbaar feit, en twintig of dertig jaar voor misdrijven. Op dat laatste zijn nog allerlei varianten afhankelijk van het soort straf (zedendelict e.d.).

Verkeersovertredingen wet Mulder

Verkeersovertredingen die vallen onder de wet Mulder, officieel de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komen niet in een strafblad. Het zijn boetes voor te hard rijden en dergelijke die door het CJIB worden afgehandeld. Is de boete echter hoger dan 100 euro dan wordt deze vastgelegd in het justitieel documentatieregister (JDS).

Transactievoorstel

En dan is er nog zoiets als een transactievoorstel. Dat zijn overtredingen, hoger dan 390 euro, die niet vallen onder de wet Mulder. Het zijn voorstellen voor een schikking, waardoor verdere strafvervolging door een rechter kan worden voorkomen. Ook de gegevens hiervan komen het documentatieregister.

Documentatieregister

Als ik het goed begrijp blijven de gegevens van een gebeurtenis dertig jaar bewaard in het documentatieregister, vanaf het moment dat de zaak is afgerond. Wanneer je binnen die dertig jaar 80 wordt, dan worden de gegevens eerder verwijderd (nl. op je tachtigste verjaardag), behalve bij zedenzaken.

Gegevens uit het documentatieregister mogen in principe niet aan derden worden verstrek. Ze mogen slechts worden ingezien door in de wet beschreven instanties (artikel 8); het blijken voornamelijk medewerkers van justitiële instanties. Wanneer anderen, zoals particulieren en bedrijven, willen weten hoe je bekend staat bij Justitie kunnen ze een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.

Toch verwarring

Op sites van de politie, advocaten en aan justitie gerelateerden staat de informatie staat de informatie op verschillende manieren. Daarbij wordt vermelding in het Justitieel Documentatieregister soms ook Strafblad genoemd, wat volgens mij niet juist is. Als ik alle gevonden informatie bekijk en de informatie middel kom ik tot de volgende bewaartermijnen:

  • Na overtreding: vijf jaar
  • Na veroordeeld tot gevangenis- of taakstraf: tien jaar
  • Na veroordeling tot geldboete vanaf de derde categorie: tien jaar
  • Na veroordeling voor een misdrijf: dertig jaar
    • Bij een misdrijf wordt de dertig jaar verlengd met de duur van de gevangenisstraf als deze langer is dan drie jaar
    • Bij een gevangenisstraf van meer dan acht jaar is de verlenging tien jaar
  • Gegevens worden in alle gevallen verwijderd wanneer iemand tachtig wordt, behalve bij een zedendelict, dan worden de gegevens pas na overlijden verwijderd.

Een lastige man

Het is verwonderlijk dat de relatie van Hans in diens dossier zag staan dat hij een lastige man is. Immers Hans is niet veroordeeld, er is geen boete gegeven, geen transactievoorstel. Hans mocht na het incident gewoon doorrijden omdat de agent door zijn vraag naar een ijkformulier in verlegenheid was gebracht.

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 4 juni 2014 door in de categorie 2014, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *