Priofocus op weg naar succes

Het priofocus ontstond na een gesprek met Paul. Het ging over het succesvol starten met een bedrijf. Paul is niet alleen het stereotype van een verkoper, hij is een verkoper. Een paar jaar geleden was hij zelfs ‘Verkoper van het Jaar’.

Paul heeft een verkoopcursus ontwikkeld. We kregen een gesprek daarover. Ik vertelde hem ik vond dat er veel te veel algemeenheden in staan. Van die Amerikaanse clichés, droomgedachten en andere onrealistische aannames en adviezen. Of beter dan onrealistisch, er wordt te weinig rekening gehouden met de realiteit.

Vertalen

Dat geeft problemen. Want de stof moet door deelnemers worden vertaald naar de eigen situatie. De werkelijkheid is weerbarstig. Het heeft niet van die mooie gladde vlakken zoals die worden geschetst in cursussen, workshops of zelfhulp boeken.

Vanochtend onder de douche dacht ik weer even terug aan het gesprek. Ik maakte een koppeling met een vraag die me af en toe bezighoud. Namelijk ‘waarom ging een project starten of idee realiseren vroeger makkelijker’.

De douche en afstand nemen

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens dingen mee naar bed neemt ’s nachts. Het zijn gedachten, zorgen en ideeën die tegelijk met de grote reinigingsbeurt van je lichaam tijdens het slapen worden verwerkt. ’s Ochtends liggen er dan antwoorden en oplossingen… als je er voor open staat en er aandacht aan geeft. Dat lukt het best onder de douche, want dan ben je ontspannen en dus ontvankelijk.

Dat ontspannende van de douche is belangrijk. Het is te vergelijken met afstand nemen. Je kent dat wel. Je denkt na over een probleem, leest wat informatie, peinst er over en zet nog eens wat feiten op een rijtje. Maar een goede oplossing komt niet. En als er wel iets opkomt dan zijn het direct veel mogelijke oplossingen. En dat vormt een probleem op zichzelf. Pas als je iets anders doen, komt ineens die ene, allesomvattende oplossing. Omdat je afstand nam van het probleem.

Maar na een nachtje slapen gaat dat, in ieder geval voor mij, het best. En zo vond ik het antwoord op de vraag waarom het realiseren van een idee of het starten van een project vroeger makkelijker ging. En tevens een antwoord op de bijbehorende vraag ‘zou het ook op latere leeftijd weer makkelijk kunnen?’.

Priofocus

Het heeft alles te maken met wat ik sinds vanochtend priofocus noem. Priofocus is de grondgedachte van je idee. Het is het doel, datgene dat je motiveert om met iets aan de slag te gaan, waar je enthousiast van wordt. Vaak kun je het benoemen, maar heel vaak, en misschien is dat zelfs beter, is het een gevoel. Je voelt wat je drijft.

Als student ging je onbevangen aan de slag. Je wilde een nieuw wiel uitvinden en het interesseerde je niet dat anderen zeiden dat er al een wiel was uitgevonden. Alles wat je moest doen om je doel te bereiken stond in dienst van dat heerlijke gevoel onderweg naar dat nieuwe wiel. Dat nieuwe wiel was je priofocus.

Wanneer ging het fout?

Het ging verkeerd toen de priofocus werd verlegd. Bijvoorbeeld doordat onderweg je aandacht werd opgeëist door iets anders. Iets dat geleidelijk of direct een schijnbare priofocus werd. Maar zonder het oorspronkelijke gevoel, de drijf, de brenger van enthousiasme.

Stel je had geld nodig voor de uitvoering van je idee. Als student stapte je onbevangen naar mensen waar je dacht financiering te kunnen regelen. Je priofocus bleef op het nieuwe wiel. Dat werd op latere leeftijd moeilijker. Met je kennis en ervaring ging er teveel aandacht naar de financiering of iets anders.

Priofocus uit beeld

Je priofocus kwam te ver van je af te staan. Dat kan door de druk op je plan zijn, bijv. de financiering rondkrijgen. Het kan ook komen door de vele vragen die je moet beantwoorden. Wellicht over iets waar je weinig kennis van hebt.

De aandacht op subzaken werden groter dan het enthousiasme voor de oorspronkelijke priofocus. Daarmee ontstond een sneeuwbaleffect tot het niet realiseren. Niet alleen jijzelf werd daardoor afgeleid. Ook de mensen waarmee je te maken kreeg merkten dat het aanstekelijke enthousiasme en de drijf van de priofocus weg was. Daarmee werd het overtuigen moeilijker, kwamen er meer vragen en eisen etc. Het nieuwe wiel kwam er niet of pas na een heel moeizame weg.

Altijd priofocus

Hoe werkt het dan op later leeftijd?, werd me later regelmatig gevraagd. Dan werkt priofocus ook. Onbevangen zijn is niet gebonden aan leeftijd. Evenmin als enthousiasme. Dus voel waar jij warm voor loopt en ga ervoor.

Lees ook de berichten ‘Louis van Gaal en het potje pindakaas‘ en ‘denk als je klant

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 10 januari 2015 door in de categorie 2015, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *