Moslims en Christenen (1)

Het viel me al langer op, vooral in de populistische praatjes van een niet bij name te noemen politicus. Maar gisteren viel het me op bij de talrijke praatprogramma’s waarin werd gereageerd op de aanslagen in Parijs. Moslims worden op één hoop gegooid en even makkelijk verward met Islamieten en de Islam. Terwijl het twee (of drie) extreme gekken zijn, die wellicht Moslim zijn, maar evengoed Christen.

Moslims en Christenen

Een moslim is niet de Islam, evenmin als een christen het Christendom is. Moslims en christenen zijn mensen, de Islam en het Christendom zijn religieuze filosofieën. Beide religies hebben hun talrijke verhalen en ideeën vastgelegd. De eerste in de Koran, de tweede in de Bijbel.

Bovenstaande is een vrije interpretatie van de Engelse filosoof John Locke. Hij maakte in zijn ‘a letter of toleration‘(een brief over tolerantie) onderscheid tussen een geloof en de mensen die naar een geloof leven.

Moslims en Christenen, Islam en Christendom

Het is belangrijk bovenstaande verschillen te onderkennen. Te vaak worden de termen door elkaar gehaald en bijvoorbeeld de daden van een moslim gelijkgesteld met zijn geloof. Maar de daden van een moslim kunnen hooguit zijn gebaseerd op zijn interpretatie van de Islam/Koran. Evenals de daden van een christen kunnen zijn gebaseerd op diens interpretatie van het Christendom/Bijbel.*)

Interpretatie

Want zowel de Islam als het Christendom zijn onveranderlijke oude religies. Hooguit worden de leer en regels herzien en anders uitgelegd. Dat gebeurt al bijna twee eeuwen. Door de verschillende interpretaties ontstonden bij zowel de Islam als het Christendom nuances en zelfs verschillende richtingen.

Bij het Christendom kennen we als twee grote richtingen het Katholicisme en het Protestantisme, naast andere richtingen. Deze richtingen zijn op zich weer vertakt naar talrijke stromingen, zoals bij het Protestantisme de stromingen Wederdopers, Calvinisme en Anglicanisme. Die stromingen zijn ook weer verder verdeeld. De Hervormde kerk bijvoorbeeld valt onder het Calvinisme.

Ook vanuit de interpretatie van de Islam ontstonden richtingen, zoals het Soefisme, Sjiisme en Koranisme. Deze richtingen zijn op zich weer verder onderverdeeld in stromingen.

Islam en Christendom

Er zijn veel overeenkomsten tussen beide religies. Het zijn monotheïstische godsdiensten, ze geloven dus beide in de idee van één God. Het woord Allah is niet meer of minder dan het Arabische woord voor het opperwezen dat christenen God noemen.

De boeken waarin de religies zijn beschreven, de Koran en de Bijbel, bevatten zelfs verhalen die overeenkomen. Overigens komen die verhalen ook voor in de Thora, de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse bijbel die de basis vormen voor het Joodse geloof.

(wordt vervolgd en bewerkt)

*) Bij extreme (terreur)daden is het vooral het geloof van een dader in de interpretatie die er door een geestelijke, sekteleider of revolutionair aan wordt gegeven.

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 9 januari 2015 door in de categorie 2015, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *