gegarandeerde succesformule

De gegarandeerde succesformule

Al op vrij jonge leeftijd wist ik hoe je rijk en succesvol wordt. Het was geen exacte wetenschap, maar geleidelijk ontwikkelde ik de gegarandeerde succesformule.

Wat me hielp bij het steeds verder verfijnen van de formule was, naast veel lezen en het opdoen van allerlei indrukken, de omgang met allerlei verschillende mensen.

Onafhankelijk

Op school hoorde ik bij allen en geen van de clubjes. Ik trok op met de hasjstampers, de soulkikkers, de nerds, de kakkers. Maar ik hoorde er niet echt bij omdat ik dat niet wilde. Ik wilde me niet vastleggen op één stroming. Dat werd gerespecteerd. Sommige leden van zo’n groep vonden me daardoor ongrijpbaar, dat kwam volgens mij voort uit hun eigen vrees ongebonden te zijn.

Het ongebonden zijn maakte het soms wel wat lastig. Het kwam voor dat ik zaterdagochtend met een vriend naar een boekenbeurs ging, ’s middags bij de vriend uit de familie van stratenmakers een kaartje legde en ’s avonds een diner had bij de vriend wiens vader directeur was van een groot bedrijf. Gezamenlijke dingen organiseren met mijn vrienden  staakte ik al snel nadat ik merkte dat er onbegrip was; het klikte vaak niet.

Door die verschillende contacten zag ik de overeenkomsten en verschillen tussen mensen. De zich onbewust ontwikkelende gegarandeerde succesformule was geleidelijk niet meer gericht op rijk en succesvol, maar op succes. Succes vanuit de definitie, het behalen van een bewust of onbewust (persoonlijk) gesteld doel.

De gegarandeerde succesformule

De gegarandeerde succesformule bestaat uit negen stappen. Vijf daarvan zijn gebaseerd op kennis en vaardigheden die je hebt of kunt verkrijgen. Bij één stap gebruik je gevoel; je zet de stap intuïtief. Drie stappen heb je niet zelf in de hand. Je bent daarbij afhankelijk van externe factoren. Die probeer je echter wel naar je hand te zetten. Je kunt ze gebruiken of een situatie te creëren waardoor je er omheen kunt.

Succes, zo is me gebleken, is vooral een persoonlijke weg. Je moet voor elk gesteld doel specifieke dingen leren of juist afleren. Dat laatste gebeurt vaak niet. Daardoor zie je bijvoorbeeld ondernemers die hun succesvolle bedrijf hebben verkocht, falen met de onderneming die ze daarna opzetten.

Bruno-complex

Dat ik dit bericht schrijf komt doordat ik in gesprekken de afgelopen week, drie keer aan onderdelen van mijn gegarandeerde succesformule raakte. Voornamelijk overigens in negatieve zin, waardoor geen succes werd bereikt.

Die oorzaak van het niet behalen van het doel heb ik het Bruno-complex genoemd, naar degene bij wie ik het vaak zag.

Chronologie

De negen stappen moeten min of meer chronologisch worden uitgevoerd. Je kunt pas naar de volgende stap, wanneer de voorgaande stap is volbracht. Wie denkt bijvoorbeeld stappen te kunnen overslaan ondervindt het Bruno-complex. Die definieerde ik als: niet alle stappen chronologisch doorlopen, te lang blijven hangen in een stap of te kort (niet volledig doorlopen van een stap). Het is overigens wel mogelijk al aan een volgende stap te werken terwijl je een stap nog doorloopt.

Een voorbeeld

Wie nu naar een bekende, succesvolle ondernemer kijkt kan herkennen hoe hij (of zij) tot dat succes is gekomen. Je kunt de succesfactoren analyseren, determineren en ontleden. Het lijkt dan alsof je het zelf ook kunt. Als je de kennis hebt en het geld, kun je waarschijnlijk een heel eind komen. Maar de kans op succes is klein.

Vergeten wordt dat die ondernemer meerdere fasen in zijn leven had waarin hij kennis moest opdoen (of kennis opdeed door de omstandigheden), beslissingen moest nemen met te weinig kennis, etcetera en daarmee onbewust de negen stappen doorliep, om uiteindelijk het succes te bereiken.

Gerard Joling

gegarandeerde succesformule - portret in waterverf van Gerard JolingIk zag vorige week, het was volgens mij bij de TV Show, een reportage met Gerard Joling. Daarin was te zien dat Joling al op jonge leeftijd aan programma’s meedeed, zowel actief als passief. In dat laatste geval stond hij als aanwezig publiek vooraan bij een optreden. In de TV Show zag je hem geleidelijk ouder worden en steeds meer richting het succes en de bekendheid gaan die hij nu heeft.

Het lijkt er tegenwoordig vaak op dat artiesten van de ene op de andere dag bekend en succesvol zijn. Dat is vaak niet zo. Wanneer het wel zo is, zijn het vaak eendagsvliegen die vanuit een commerciële overweging door ‘succesvolle mediabazen’ naar voren worden geschoven. Even snel als ze opkomen zijn ze weer verdwenen wanneer ze niet meer voldoen aan wat de mediabazen van hen verwachtten.

Kleine en grote doelen

Niemand begint met het doel een multinational te hebben. Een groot eindresultaat is de optelsom van het succesvol aaneen stapelen van kleine doelen. Daarvoor moet dus steeds opnieuw de gegarandeerde succesformule worden doorlopen.

Tijdsduur

De lengte van een stap verschilt per doel, maar vooral per persoon. De ene persoon kan om een doel X te bereiken misschien wel tien jaar over één stap doen, terwijl een ander het in één dag doet gericht op hetzelfde doel. De volgende stap doet de eerste persoon daarna wellicht in drie maanden, en de ander in een jaar. Zolang de stap maar wordt doorlopen alvorens naar de volgende stap te gaan, is dat geen probleem.

Belangrijk

Of iemand succesvol is kun je als buitenstaander niet beoordelen. Zoals gezegd, succes is het behalen van een bewust of onbewust gesteld (persoonlijk) doel. Jij kunt iemand het stempel ‘succesvol’ opplakken, maar dat is slechts de projectie van jouw eigen wens(en), beoordeling en zichtveld.

Wanneer Gerard Joling eigenlijk treinmachinist had willen worden is hij niet succesvol geweest. Dat hij nu de bekendheid, het geld en dergelijke heeft die jij wellicht graag zou willen hebben, betekent dus niet dat hij succesvol is. Bewust of onbewust weet alleen hijzelf of hij zijn doel heeft bereikt… en hoeveel doelen hij (nog) niet heeft bereikt.

Gezien de getoonde ontwikkeling in de TV Show lijkt het erop dat hij één gesteld doel heeft bereikt. Toch kunnen we ons daarin als buitenstaander nog steeds vergissen.

Lees ook het bericht ‘Priofocus op weg naar succes

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 5 april 2015 door in de categorie 2015, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *