Waardecreatie door verandering van mentaliteit

Al geruime tijd hebben veel managementgoeroes het over waardecreatie. Bedrijven moeten meer aan waardecreatie doen. De meeste van die, meestal voornamelijk theoretisch onderlegde, deskundigen roepen daarbij, ‘waardecreatie bestaat uit twee woorden: waarde en creatie’.

Daarna volgt een verhaal waarbij creatie wordt ingevuld vanuit het begrip ‘nieuw’. Creatie is creativiteit en innovatie. Ze vinden dat we moeten anders kijken naar onze producten, diensten, logistiek en dergelijke en deze vernieuwen.

Op zichzelf is het natuurlijk niet verkeerd naar je producten, diensten en bedrijfsomgeving te kijken. Het zou een grondhouding moeten zijn voor ondernemers. Niet per se om te vernieuwen, maar wel om bij te sturen wanneer dat nodig is.

Waardedevaluatie

Op dit moment in de crisis (ja, we zitten er nog steeds in, ondanks euforische berichten van CBS en het Planbureau) is met name waarde een probleem. Door de devaluatie van waarde kunnen veel vakmensen, vrije beroepers en anderen nauwelijks nog geld verdienen.

Het is te makkelijk om daarvan te zeggen dat de wereld verandert en dat zij moeten mee veranderen. De meesten deden en doen dat al. Maar een probleem blijft de devaluatie van waarde. Die is ontstaan door een mentaliteit die mede de oorzaak was van de crisis.

Auteur

Laat ik een voorbeeld geven. Neem de schrijver (auteur) van een boek. Het schrijven kost tijd. Afhankelijk van het soort boek, niet alleen schrijftijd, maar ook tijd voor onderzoek. De schrijver maakt ook kosten, op zijn minst telefoon- en vervoerskosten.

Vroeger werd na het schrijven het boek verkocht. Via een uitgever kreeg de schrijver een royalty van 8-12% van de verkoopprijs. Dat waren zijn verdiensten. Daarmee moest hij zijn kosten dekken en daarna hield hij een bedrag over als vergoeding voor de voor het schrijven gemaakte uren.

Tegenwoordig wordt nog slechts een deel van de boeken verkocht. Een groot deel wordt in elektronische vorm gedownload via torrensites en nieuwsgroepen. De schrijver ontvangt daarvan geen geld. Evenmin overigens als de uitgever, drukker en anderen die betrokken zijn bij het uitgeven van boeken.

Gevolg

Wanneer we zeggen dat de markt in beweging is en verandert, zou dat kunnen betekenen dat de schrijver anders naar zijn inkomstenbron moet kijken. Toen mensen meer vlees wilden, kwamen er meer slagers. Na de komst van meer supermarkten daalde het aantal zelfstandige slagers. Het zijn logische ontwikkelingen waar wellicht ook de schrijver tegenaan loopt.

Als downloaden normaal is in de veranderende markt zal hij naar andere inkomstenbronnen moeten gaan omzien. Zeker wanneer, bij het teruglopen van zijn inkomsten, hij wellicht te weinig inkomsten heeft om rond te komen. Wellicht moet hij meer betaalde lezingen geven, zoals muzikanten meer optredens geven na het teruglopen van inkomsten door het illegaal downloaden van hun albums.

Illegaal

Bij het illegaal downloaden van films, boeken en dergelijke wordt een maker/producent niet betaald. Je zou ook kunnen zeggen, de tijd die hij heeft besteed aan het vervaardigen en de kosten die hij daarvoor wellicht heeft gemaakt, worden niet gerespecteerd.

Ik gebruik met opzet respect en niet het woord vergoed. Beloning is namelijk onderhevig aan willekeur en discussie. Ik vind bijvoorbeeld dat boeken veel te duur zijn, ook al is de prijs vanuit productiekosten wellicht verdedigbaar.

Verbod

Illegaal downloaden is al verboden. Dat weerhoudt velen er niet van het te doen. Dat komt natuurlijk mede doordat de pakkans kleine is en de straf te laag. In het algemeen ben ik tegen te veel overheidsbemoeienis. Maar hier heeft de wetgevende en/of uitvoerende macht wel een taak. Die wellicht verder gaat dan dat downloaden.

Want het gaat niet alleen om die schrijver en aanverwanten. Waardevaluatie en daarmee een verandering in houding naar werkzaamheid van anderen, heeft in veel meer bedrijfstakken plaatsgevonden (ik om daar later op terug).

Dat was niet altijd per se verkeerd, het was soms nodig dat de boel werd wakker geschud, maar het zal in de toekomst een groot probleem blijken doordat het aan de fundamenten van onze maatschappij vreet.

Waardecreatie door mentaliteitsverandering

Waarde is het getal/bedrag waarmee we onze waardering uitspreken voor een product of dienst. Dat we een CD of boek downloaden betekent dat we die graag willen horen of lezen. We waarderen het dat iemand de moeite heeft genomen die CD of dat boek te maken.

Eigenlijk zou waarde dus de beloning moeten zijn waarmee we onze waardering uitspreken voor die maker. Voor de tijd die bijvoorbeeld een muzikant heeft genomen om een liedje te componeren, op te nemen, te promoten en dergelijke.

Het gaat bij waardecreatie door mentaliteitsverandering om het inzicht dat je met illegaal downloaden geen respect en waardering hebt voor iemands werk en inkomsten. Daarna moet natuurlijk de beslissing worden genomen het niet meer te doen.

Print deze pagina
Bovenstaand bericht is geschreven op 8 november 2015 door in de categorie 2015, Algemeen

Vorige en volgende berichten

« Ouder: Nieuwer: »

Een willekeurig bericht

Ik schrijf op deze site over allerlei onderwerpen. Soms is het heel persoonlijk, soms vooral informatief of beschouwend. Hieronder een willekeurig bericht uit ruim 2000 berichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *