Colofon – een opsomming over deze site

colofon

Dit is het colofon bij de website van René van Maarsseveen.

Colofon

Een colofon is een opsomming van de manier waarop een uitgeefproduct tot stand is gekomen. Het kan bestaan uit een aantal technische gegevens van een boek of tijdschrift, aangevuld met huishoudelijke mededelingen.

In boeken staat het colofon vaak voorin, maar eigenlijk hoort het achterin. Want colofon komt van het Griekse κολοφών (kolophoon), dat slotstuk betekent. Bij tijdschriften wordt het op willekeurige plaatsen gezet, meestal ergens in het begin of helemaal achterin.

Bij websites staat het vaak als menuoptie in de voettekst (footer). Maar deze site heeft geen footer, dus heb ik het in het hoofdmenu gezet. Je zou het colofon op veel sites ook impressum kunnen noemen. Dat is een verklaring van eigenaarschap, die overigens in Duitsland in de mediawet is opgenomen en daar verplicht is.

Populariteit

Wellicht leuk om te weten welk bericht het meest is bekeken op deze site, waar de meeste reacties op kwamen en dergelijke.

Het verhaaltje ‘Het laatste gesprek‘ over de vader die zijn zoontjes ontvoerde, behoort tot de meest bekeken berichten. Het was het bericht met de meest felle reacties, zowel op het reactieformulier als via mail. Twee andere veel bekeken berichten waren bijvoorbeeld ‘Guust 55 jaar‘ over Guust Flater en het verhaal ‘De Roemenen komen‘. Verschil daarbij was dat die geleidelijk veel zijn bekeken, terwijl het bericht over de vader 4200 unieke bezoekers had in twee dagen.

Zoekwoorden zijn ook leuk. Er kwamen veel bezoekers via google op bijvoorbeeld de zoekwoorden ‘gewillige vrouwen‘, ‘vetluis‘ en ‘trottoir kunst‘. Ik kan helaas niet per bericht zien of de bezoekers die op zoekwoorden binnenkwamen de tekst lazen of direct weggingen.

Beeldmateriaal

Veel beeldmateriaal op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Ik heb met de meeste rechthebbenden contact opgenomen en ik dank hen voor hun toestemming beeldmateriaal op deze site te mogen gebruiken. Ik heb niet in alle gevallen de rechthebbenden kunnen achterhalen.

Mocht er materiaal van iemand zijn gebruikt waarvoor geen toestemming is gegeven, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan. Ik weet dat ik fout zit, maar hoop dat even contact opnemen tot een vriendelijke oplossing leidt.

Public Domain / publiek domein

Er is ook veel materiaal gebruikt dat door de maker of rechthebbende in het publiek domein is geplaatst. De bedoeling van de maker/rechthebbende daarbij is niet altijd duidelijk. Bij publiek domein zijn werken gratis en vrij van auteursrechten. Ze mogen dus ook worden bewerkt.

Sommige makers zetten hun werk echter in publiek domein, maar willen wel het auteursrechten behouden. Dit is in feite niet correct. Sommigen zeggen dat dit royalty free heet (wel gratis, maar niet vrij van auteursrechten).

Wanneer de auteursrechten zijn verlopen, in de meeste gevallen 70 jaar na de dood van de maker, komt diens werk automatisch in het publiek domein.

Teksten en auteursrecht

Op alle teksten van deze site heb ik, René van Maarsseveen, het auteursrecht. Je kunt echter vrij gebruik maken van de teksten, zonder het mij te melden, naamsvermelding e.d.

Maar ik vind het natuurlijk wel leuk als je het meldt, een link maakt of aan naamsvermelding doet. Dat heeft al tot leuke contacten en wederzijds voordeel geleid.

Disclaimer

Feitelijke informatie van of over derden stel ik met zorg samen. Ik kan echter niet garanderen dat de site geen onjuiste, verouderde of incomplete informatie bevat. Gebruik van informatie van deze site is dan ook op eigen risico.