De Pashtunwali vond ik vooraf al het opmerkelijkst aan het boek de Lone Survivor. Het verhaal van de Amerikaanse soldaat die door deze erecode wordt gered in Afghanistan. Ik begon er jaren geleden aan, maar legde het na enkele hoofdstukken weg. Het boeide me niet of ik kreeg een aantrekkelijker boek of vrijetijdsbesteding. Afgelopen weekend

Er ‘Dat is een beton- en steen vergruizer’, zegt Gerrit als we tijdens een lunchwandeling langs het Amsterdam Rijnkanaal lopen. Ik hoor op de achtergrond een schrapend geluid. ‘Je zult het zo dadelijk zien’. Er wordt een nieuw woonwijkje gebouwd. De bestaande hallen zijn gesloopt. Daar waren we de afgelopen week al een paar keer

Een paar weken terug noemde ik Ernesto Picchioni in het bericht over de vrouwen kijker. Hij was de vader van een vrouw in een verhaal over een vrouwenverzamelaar. Maar wie was dat monster van Nerola en heeft hij echt bestaan. Nerola Nerola is een stadje ongeveer 50 km boven Rome, met iets minder dan 2000

Ik zit in de tuin met vrienden. Na een opmerking van een van hen lees ik een passage voor uit het boek van Maarten Spanjer. Er komt een vlieg met een hartje op zijn rug op het boek zitten Ik blaas eerst zacht dan met volle kracht. Het beestje blijft zitten. ‘Er zit een vlieg

Mierenneuker heb ik altijd een bijzonder woord gevonden. Er zijn er meer woorden die ik bijzonder vind. Mierenneuker is beeldend. Het is de vraag of je met dat beeld begrijpt wat het woord betekent. Als je het letterlijk neemt zou ik liever de eendagsvlieg nemen. Je kent dat boek toch wel over het seksuele leven

Het totaal aantal mensen ooit op aarde levert een interessante vraag. Veel wetenschappers hebben zich erover gebogen. Ze beginnen vaak ergens in het verleden. De oerknal is wat ver weg, maar ook dichterbij blijven de antwoorden altijd met een flinke slag om de arm. Totaal aantal mensen ooit op aarde Ongeveer zeventig jaar geleden was

Ronald heeft juist de film the War Machine gestart. Zijn vrouw heeft me binnengelaten en me naar de filmzaal verwezen. Het is een kamer onder zijn huis met twintig stoelen en een state-of-the-art beeld- en geluidinstallatie. ‘Ha René’, zegt Ronald ik binnenloop, ‘ga zitten, ken je the War Machine? Ik heb hem net aangezet’. ‘Nee, ik

Vorige week kreeg ik van een vriend het boek ‘Spanjer in Stukken’ van Maarten Spanjer. ‘Je zei ooit dat je zijn verhalen zo leuk vindt’, vertelt Rob, de vriend, terwijl hij me het boek overhandigt, ‘dit zijn de verzamelde dertig jaar verhalen en nog een paar ongepubliceerde’. Ik bedank Rob. ‘Leuk. Het zijn middellange verhalen.

Na de introductie in 1984 van Sudoku zijn er geleidelijk steeds meer boeken en onderzoeken over deze puzzel verschenen. Het gros van de boeken zijn puzzelboeken, met soms een korte historische introductie. De onderzoeken zijn zoektochten naar oplosmethoden en manieren om het oplossen te automatiseren. De laatste tijd is er ook meer onderzoek naar de

Tijdens een haringparty vorige week vertelde een zakenrelatie dat hij op school zat in een parochiegemeente. Dat lag tussen Breukelen en Maarssen langs de Vecht, vertelde hij erbij. Door annexatie, verkaveling of door iets anders bestond dat gehucht niet meer. Met enkele andere aanwezigen kregen we het over annexatie en verkaveling. Er waren mannen bij