Bekeuringen komen met tussenpozen binnendwarrelen. Kleine en wat grotere bedragen. Zonde, denk je dan telkens. Maar er is mee te leven.

Vaak komt de bekeuring lange tijd na de overtreding. Mogelijk vanwege …