Er stond geen J in het alfabet ontdekte ik bij Philip. Philip verzamelt oude lettertypen en hun geschiedenis. We hebben het er nooit uitgebreid over gehad. Afgelopen donderdag kwam het ter sprake …

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van drukkerij Spinhex Industrie in 2009 werd aan de heruitgave van ‘de blote meisjes’ van Anthon Beeke gewerkt. Door ziekte van de ontwerper werd het project …