Paul Revere is een patriot uit de tijd van de Amerikaanse revolutie. Hij hielp mee aan het systeem waarmee inlichtingen werden verzameld over de troepenbewegingen van de Britten. Het systeem werkte …

Big data is hot. Evenmin als de berichten dat de NSA en anderen ons digitaal volgen is data-analyse op grote schaal iets van nu. Het gebeurt namelijk al jaren. Ok, de gereedschappen …

rutte2-akoordOnlangs bereikte het huidige kabinet een akkoord met D66, ChristenUnie en de SGP. Dat het akkoord er lag was één ding. Het moest nog wel even worden doorgerekend door het Centraal Planbureau