‘Luisteren en laten uitpraten is heel belangrijk’, zegt Rob tijdens een gesprek waarvan het onderwerp moeilijk in één woord is te vangen. ‘Aan de beslissing om iets te vertellen gaat een gedachte …

Over communicatie is heel veel te zeggen, maar ik ga het hier over één klein facet hebben, nl. miscommunicatie door onduidelijkheid te laten bestaan, wat de basis vormt voor soaps. Ik was …