Ik vind het leuk me te verwonderen. Dat bedoel ik dan niet in de betekenis van verrassen of verbazen. Het is in dit geval stilstaan bij dingen en situaties die heel gewoon …