Het leken me typische berichten in komkommertijd toen ik las over de vreemde boetes die diverse mensen hadden gekregen. Het bericht over die Maastrichtenaren die werden bekeurd omdat ze voor hun deur

Bekeuringen komen met tussenpozen binnendwarrelen. Kleine en wat grotere bedragen. Zonde, denk je dan telkens. Maar er is mee te leven.

Vaak komt de bekeuring lange tijd na de overtreding. Mogelijk vanwege …