Ik heb in de afgelopen jaren mijn eigen ideeën gevormd over de uitspraak ‘macht corrumpeert’. Bij voorbeelden van macht en de corrumpering worden vrijwel steeds dezelfde namen genoemd, terwijl er talrijke mensen …