Vandaag wordt een vrouwencongres gehouden, georganiseerd als najaarscongres van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. Het congres dat de titel draagt ‘De vrouw 1813-1913-2013’ is in samenwerking georganiseerd met de Vereniging voor …