We kregen verkeersles in de vijfde klas van de lagere school. Ik denk dat ik een jaar of tien was. Elke week vertelde de onderwijzer iets over verkeersregels en -borden. De lessen …