Er zijn talrijke redenen te bedenken waarom ik geen wielrenner ben. Los van het al dan niet hebben van talent. Vaak zie je dat kinderen in de sportsporen van hun ouders terecht …