Enkele weken geleden deed ik een marktonderzoek voor een grote producent van tuinmaterialen. Zo’n onderzoek begin ik meestal met een literatuuronderzoek. Diverse onderwerpen kwamen voorbij, waaronder ook drie onderzoeken waarbij werd geconcludeerd: …

Bekeuringen komen met tussenpozen binnendwarrelen. Kleine en wat grotere bedragen. Zonde, denk je dan telkens. Maar er is mee te leven.

Vaak komt de bekeuring lange tijd na de overtreding. Mogelijk vanwege …