Zwanen in het Vondelpark - Amsterdam

Uitgangspunt bij de aanleg van Het Vondelpark was een plek waar de gegoede burgerij in haar vrije tijd kon wandelen en zich kon terugtrekken van het drukke en stinkende stadsgewoel. Vlak na …