Bij een artikel over Willem Hussem, twee geleden in het Financieel Dagblad magazine, moet ik aan Henk Postma denken. De intro luidde ‘Wie was Willem Hussem? Dat moet na het