XXX Diensten voor mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar wel van de dienst of onderdelen daarvan gebruik zouden willen maken.

Wil een kale man ook wel eens bij een kapper …