Het zijn niet helemaal de portretteksten zoals ik het bedoel(de). Ik vond enkele tekstjes die ik schreef op 11 augustus 2004. Ze komen in de buurt, van wat ik portretteksten noem. …