Niksen, een geval van niets doen. Dat was de titel die freelance journalist Olga Mecking begin 2019 gaf aan haar artikel in de New York Times. Het werd met tromgeroffel begroet. Dat …