Mijn dagen zijn gevuld met vele gedachten. Gevormd door even zovele indrukken, dingen die ik lees, mensen die ik ontmoet. Soms zijn het gedachten waar een heel verhaal aan vast zit. Niet …

Ik heb in de afgelopen jaren mijn eigen ideeën gevormd over de uitspraak ‘macht corrumpeert’. Bij voorbeelden van macht en de corrumpering worden vrijwel steeds dezelfde namen genoemd, terwijl er talrijke mensen …