Met tussenpozen gebruik ik sinds mijn twintigste een methode om mijn productiviteit te verbeteren. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, dagelijkse taken sneller uit te voeren. Ik deed dat naar aanleiding van een …

Gisteren kwam ik in een boek uit 1903 een tekstje tegen over het berekenen van de dag van de week. Ik heb hier al eerder geschreven dat één van mijn jarenlange liefhebberijen …

Sommige mensen geloven in Sonja Bakker, anderen zweren bij Montignac of Atkins, weer andere doen een uien-, citroen of andere sapkuur. Het zijn vaak eenzame bezigheden, waar een ijzeren discipline voor nodig …