Er wordt al lange tijd gesproken over één Europees patent. Maar het is er nog steeds niet. Wel is er al jarenlang een Europees Patent Bureau (EPO). Bij de onderhandelingen afgelopen vrijdag …