Wanneer je meer achter je hebt liggen dan voor je ontstaat sterker de neiging dat verleden te betrekken bij je beoordeling van het heden. Bij iedereen zal zich dat op  een andere …