Biedt kiezers tijdens politieke verkiezingen de mogelijkheid een stem uit te brengen tegen een kandidaat. Alle kiezers hebben dus één stem, maar kunnen die voor of tegen uitbrengen. Op deze manier geef …

Vroeger had je notabelen. De burgemeester, de dokter en de dominee waren mensen waar je respect voor had. Ze hielden een zekere fysieke afstand, en anders dwongen ze een afstand af door …

Wanneer je een probeem hebt, dan ga je op zoek naar een oplossing. Vaak is het bij elkaar zetten van mogelijke oplossingen met hun voor- en nadelen voldoende om de beste oplossing …

Bij vergelijkingen tussen zaken worden volgens mij vaak onjuiste argumenten gebruikt of in ieder geval wordt de relativiteit tussen zaken niet meegenomen. Bij de economische commissie wordt voor stemrecht bijvoorbeeld gekeken naar …