Het zijn niet helemaal de portretteksten zoals ik het bedoel(de). Ik vond enkele tekstjes die ik schreef op 11 augustus 2004. Ze komen in de buurt, van wat ik portretteksten noem. …

Ergens in 2003 kreeg ik het idee voor een portrettekst. Ik weet hoe het ontstond, vanuit portretfotografie, maar er was meer.

Allemaal gelijk met een kleine afwijking

minorityreportposter - toepassing van portrettekstTot een paar jaar geleden …