Sensitiviteit en specificiteit zijn termen uit de medische diagnostiek. Ze bepalen de waarde van een test. Uit de woorden zelf zijn de definities al te begrijpen: sensitiviteit geeft de mate van gevoeligheid …