Op zoek naar een artikel in een map met krantenknipsels stuitte ik op een bericht dat mijn vader ooit uitknipte. Het had op 28 juni 1978 in een Utrechtse huis-aan-huis krant gestaan, …