De nullijn is een lijn die in een verdeling een nulpunt aangeeft. In de politiek wordt er meestal mee aangegeven dat het salaris, van ambtenaren bijvoorbeeld, geen toe- of afname zal ondervinden. …