Voor drukwerk gebruiken we veel Engelse woorden, zoals poster, sticker, folder, leaflet. Het woord decal kennen wij in Nederland echter niet. Google translate vertaalt het naar sticker. Toch zijn een sticker en …